– Vi får inn flere forsikringssaker fra kunder som har oppdaget alt fra råte i tak, bjelkelag og bærevegger, til at de har stokkmaur og mus på hytta de nettopp har kjøpt, sier Øyvind Magerøy, fagsjef i Norsk Hussopp Forsikring. 

Magerøy er ekspert på råteskader og skadedyr, og opplever at mange får dyrekjøpte erfaringer med på hyttekjøpet. 

– Råteskader, så vel som en del insektskader, vil utvikle seg over tid. Det er derfor viktig å være klar over at forsikringen kun dekker skader som oppstår etter at du har kjøpt forsikringen, sier Magerøy.

Advarer mot krypkjellere

Tall fra Norsk Hussopp Forsikring viser at råteskader i bjelkelag over krypkjellere topper statistikken over råteskader i fritidsboliger. 

– Sjekk om det er lufteluker eller inspeksjonsluker i krypkjelleren. Det er stor fare for fukt hvis dette mangler, sier Magerøy. 

Han viser til en analyse fra Folkehelseinstituttet som i 2016 dokumenterte at 40 prosent av krypkjellerne hadde et fuktproblem.

Sjekkliste for hyttevisningen

– Sjekk takgjennomføringer, som pipeløp og luftehatter, og undersøk om det er fuktskader på loftet. Det er i overgangen mellom tak og pipe lekkasjene oftest oppstår, og råteskadene utvikler seg, sier fagsjefen. 

Øyvind Magerøy anbefaler å ta med seg sin egen fagperson, som takstmann eller tømrer, på visningen, men forstår at dette for mange kan være vanskelig å gjennomføre. Han har derfor laget en sjekkliste som du kan gå gjennom på hyttevisningen.

Tak

• Sjekk taket for ødelagte takstein, mose osv. 
• Sjekk at det ikke er lekkasjer. 
• Sjekk at det ikke er tegn til fuktproblemer på loftet. 
• Sjekk takgjennomføringer, som pipeløp og luftehatter. 
• Sjekk om taket stikker langt nok ut på tømmerhytter.

Krypkjeller

• Sjekk om det er lufteluker eller inspeksjonsluker i krypkjelleren.
• Sjekk at det ikke er kjellerlukt.
• Sjekk om det er saltutslag og avflassing av maling, noe som kan tyde på dårlig eller manglende drenering. 
• Sjekk om det er insekter. 
• Sjekk om det er sopp. 
• Sjekk om det er skjolder og misfarging på grunnmuren.

Lukt

• Sjekk hvordan det lukter – innestengt eller vond lukt kan tyde på dårlig ventilasjon eller andre problemer.

Hyttas utside

• Sjekk om malingen flasser.  
• Sjekk om det er råte i kledningen. 
• Sjekk hvordan terrenget faller mot huset.

Bad

• Sjekk dokumentasjon på utført bad. 
• Sjekk at vannet renner mot sluket. 
• Sjekk om det er synlig membran i sluk.