- Det som skjer når du skrur av hovedsikringen på hytta er at vi får beskjed om at anlegget ditt er uten spenning. Og når vi ikke vet at det er du som har skrudd av strømmen via hovedsikringen, vil vi sette i gang med å finne årsaken – noe som kan føre til unødvendige ekstrakostnader, framgår det av pressemeldingen.

- Bruker du heller AMS-målerens bryter vil den fortsatt kommunisere med oss gjennom radionettverk. På den måten kan vi fortsette å sikre at strømforsyningen til hytta er som det skal, også når du ikke er der. De kan også raskt oppdage feil og skader som kan vise seg å være farlige, og sende reparatører umiddelbart, sier kommunikasjonssjefen. 

Strømmen på hytta er like trygg 

Når du bruker knappen på måleren og lar hovedsikringen på hytta være på, sikrer en hytteeier for at nettselskapet fortsatt kan varsle om feil i anlegget eller lynnedslag. Fordi den er spenningssatt kan den fortsette å måle, og vise riktig data – som at du ikke bruker strøm. Det sikrer også at hytteeieren betaler for faktisk forbruk. 

Når du skrur av strømmåleren, kobles strømmen fra, og alle kurssikringer er strømløse. 

Du ivaretar elsikkerheten 

- Husk at du derfor ikke trenger å gjøre mer enn å trykke på knappen på strømmåleren neste gang du forlater hytta og vil koble fra strømmen. Du slår den like enkelt på igjen – ved å trykke en gang til på bryteren. Ved å følge riktig fremgangsmåte ivaretar du både elsikkerheten og AMS-kravet om reelle måleverdier, sier Schau. 

Skrus hovedsikringen av minster leverandøren kontakt med måleren og vil da stipulere et forbruk.

- Du vil dermed motta faktura for det stipulerte forbruket. Dette vil bli korrigert når vi får kontakt med måleren igjen.