Hun har midlertidig brukstillatelse på den nye hytta, som er uten strøm og innlagt vann. Vann har hun til nå hentet i en liten bekk i nærheten, skriver Gudbrandsdølen Dagningen. Men i terrenget rundt bekken går beitedyr og vannet kan derfor være av tvilsom kvalitet. Altså må vannet kokes for kunne drikkes. Da mente hytteeieren at det enn så lenge måtte være enklere å ta med noen kanner med rent vann fra Ski.

Første gang spørsmålet ble reist

De færreste ville vel tenke at de må søke kommunen for å ta med noen kanner med vann hjemmefra. Men det gjorde altså Rønnaug Madslien. I Gausdal kommune hadde de ikke fått noen slik henvendelse før, og søknaden ble derfor underkastet grundig kommunal saksgang både i kommunens tekniske etat og kommunelegen.

Loven krever tilgang til forsvarlig drikkevann

Med plan- og bygningsloven i hånd konkluderte Gausdal kommune altså med at vann fra en ekstern kilde ikke kan brukes som erstatning for det lokale vannet, selv om det må kokes før det kan drikkes. Bakgrunnen er at loven legger til grunn at det for å bygge en hytte skal være «forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann», ifølge GD. 

Vil Madslien bruke hytta som har midlertidig brukstillatelse må hun altså på kort sikt koke vannet, på lengre skaffe tilgang til en sikker vannkilde som ikke fordrer koking. Men tar hun vannet med hjemmefra, ja, så bryter hun loven og mister i prinsippet sin midlertidige brukstillatelse.