– Mange er nok ikke klar over at også propaninstallasjoner jevnlig må ettersees og elementer byttes ut, sier hytteeksperten Even Jakobsen.

Uhell og ulykker knyttet til bruken av gass på hytter og i husholdningen inntreffer sjelden. Mange oppdager feil og svakheter før problemer oppstår, og noen er også flinke til å gjøre nødvendig vedlikehold.

Gass 2
Det er klokt å plassere en stengeventil for gassen i nærheten av apparatene. Skulle noe skje, kan veien til gassanlegget utendørs være lang.

Gass fordrer vedlikehold

- Men alt for mange vet ikke om nødvendigheten av å gjennomføre vedlikeholdstiltak, sier Jakobsen.

- Hva slags vedlikehold er det tale om?

- Det er flere forhold det er lurt og viktig å ha rutiner på. Det meste handler om å unngå at det oppstår lekkasjer i det systemet man har laget seg på hytta. De fleste hytteeierne har gjerne innrettet seg med en rørledning i kopper som fører gass fra beholderen til en eller flere installasjoner på for eksempel kjøkkenet. Mellom gassflaska og kopperrøret brukers en fleksibel gummislange. Samme slags slange har vi fra enden av kopperrøret til komfyr og kjøleskap. Denne vil med tid og bruk råtne og må skiftes hvert andre eller senest tredje år.

Slangen råtner

Gass innehold mye vann, og nettopp fukten er grunnen til at gummien blir svekket, forklarer Jakobsen. Derfor skal skjøtestykkene av gummi alltid skiftes etter noen få års bruk. Også sol er en påkjenning for gummislanger. Dessuten er det viktig å huske at de fleksible skjøtestykkene ikke skal være mer enn 1,5 meter lange.

- Hva hvis slangen sprekker?

- Skulle du få en stor lekkasje, vil regulatoren på toppen av gassflaska selv stenge av gassen. I regulatoren sitter nemlig en liten kule som tetter hvis det brått strømmer mye gass ut fra flaska. Mindre lekkasjer derimot er det bare eieren selv som kan oppdage. Å ha gassvarslere i umiddelbar nærhet av slange og apparater er viktig. Legg alarmen på gulvet bak komfyren, for eksempel. Gassen er tyngre enn luft, og alarmen vil umiddelbart gå om noe siver ut.

Jakobsen har inntrykk av at båtfolk generelt er dyktigere med rutiner på dette område enn hyttefolk. Kanskje er det fordi båteiere oftest må kunne mye mer om det tekniske enn hyttefolk. Dessuten føler nok båtfolk seg vesentlig mer utsatt i et lite fartøy enn hyttefolk som tror seg å komme lett unna om noe skjer.

Gass 1
Brenneren i kjøleskapet sitter langt nede på kjøleskapets bakvegg og nær gulvet. Med dårlig rengjøring bak og under kjøleskapet, trekkes støv inn i brenneren og tetter gradvis luftinntaket. Resultatet blir at kjøleskapet soter og skitner hytta.

Montér stengeventil

Hytteekspert Jakobsen mener også hyttefolk kan gjøre bruken av gass ennå tryggere ved å montere stengeventil ved apparater som er knyttet til anlegget.

- Det er ytterst sjelden det inntreffer uhell med gass. Men skulle det likevel skje noe når apparatene er i bruk, er det klokt å ha muligheten til å stenge av gassen i en fei. Har man ikke stengeventil inne, må man kanskje løpe ut, låse opp gasskapet på ytterveggen og så stenge av selve flaska. Det kan være lange sekunder hvis uhellet er ute. Derfor anbefaler vi å ha en lett tilgjengelig stengeventil på kjøkkenet for eksempel i eller over kjøkkenbenken.

Når kjøleskap soter

Et mer sjeldent fenomen, men som er ubehagelig når det først inntreffer, er tilsoting av hytta som følge av dårlig renhold bak gasskjøleskapet..

- Folk flest er nok ikke klar over viktigheten av å holde rent også under og bak kjøleskapet. På kjøleskapet, nær gulvet, sitter en brenner som driver apparatet. Brenneren blander gass med luft. Luft trekkes gjennom et lite hull like ved brenneren. I og med at brenneren står ganske nær gulvet, fører støv til at lufthullet kan gro igjen og at blandingsforholdet luft/gass blir feil. Derved soter brenneren og skitner til hytta.

Slurver man med å gjøre rent under og bak kjøleskapet, kan soting altså bli ”straffen”.

- Og hvis det først soter?

- Da er det bare å trekke fram skapet, finne brenneren og blåse eller på annen måte gjøre det lille hullet som er like ved brennerhodet, rent. Godt renhold hindrer at sånt skjer, sier Even Jakobsen.

Dette er gassvettreglene

  • Sørg for at gassbeholderen står oppreist.
  • Ved bruk av gassgrill: Ikke plasser flasken under gassgrillen når grillen er i bruk. Skapet er kun ment til oppbevaring av flasken når grillen ikke er i bruk.
  • Sjekk slangen for sprekker og andre defekter jevnlig. Dette gjør du ved å bøye på den.
  • «Slangetesten»: Sjekk slangen for lekkasje ved å pensle på konsentrert såpevann. Når du åpner for gassen, vil det danne seg såpebobler hvis det er lekkasje.
  • Bytt slange minimum hvert tredje år. Sprukne eller ødelagte slanger MÅ byttes med en gang. Det er ikke lov til å bruke slanger som er lengre enn 1,5 meter. Bruk slangeklemmer for å feste slangen.
  • Steng for gassen når du er ferdig, og ta av regulatoren hver gang.
  • Sørg for at gassapparatet og beholderen er i god stand. La din propanforhandler gjøre kontroll og vedlikehold.
  • Dersom den elektriske tenningen på utstyret ikke virker, hold alltid en fyrstikk klar når du åpner for gassen.
  • Hvis det begynner å brenne i nærheten av gassbeholderen, steng for gassen ved å vippe over knappen på toppen av regulatoren. Hvis det er forsvarlig, bør du flytte beholderen vekk fra brannen.
  • Hvis det oppstår lekkasje: steng gasstilførselen, ta av regulatoren og fjern tennkilder.