«Plast-hvalen» var en vekker

- Vi var ikke i tvil om hvem som burde tilegnes årets hederspris, sier juryleder Audun Bringsvor. Strandryddeaksjonen har igjennom mange år bidratt til å gjøre det enda hyggeligere for folk å ferdes langs fin kyst og vakre strender, sier Bringsvor, som er daglig leder i Norsk Hyttelag.

- En veldig inspirerende pris, utbryter lederen for Hold Norge Rent, Lise Gulbransen. Strandryddedagen er en nasjonal dugnad i regi av Hold Norge Rent der flere tusen frivillige rydder strender, øyer, holmer og havbunnen langs kysten så vel som langs bekker, elver og innsjøer i innlandet.

5C7A9232
- Juryen var ikke i tvil om at «Hyttefolkets Entusiastpris 2018» skal tildeles Strandryddedagen, sier juryleder Audun Bringsvor. Malin Jacob (th) er den som på landsplan organiserer Strandryddedagen , Lise Gulbransen er Hold Norge Rents daglige leder.

Prosjektleder og koordinator for Strandryddedagen er Malin Jacob, som i disse dager forbereder vårens store ryddesjau over hele landet.

- Forsøplingen er ikke bare et problem langs kysten, sier Jacob. Det er nesten ikke til å tro hva vi finner selv langs elvebredder og i bekkefar. 5. mai håper hun på den samme boosten i ryddeiver som de opplevde i fjor. Nesten 50.000 frivillige gjennomførte i 2017 nær 3.000 ryddeaksjoner og fjernet ikke mindre enn 1.400 tonn maritimt avfall.

For mange ble funnet av «Sotra-hvalen» i februar i fjor en stor vekker.

- Den syke hvalen som til slutt måtte avlives i Hordaland, viste seg å være fullstappet med plast. Funnet vakte oppsikt over hele verden og bidro nok også til den overveldende oppslutningen om strandryddingen i fjor. Når det er sagt har vi hatt jevn økning i antall deltakere gjennom alle år, forteller Lise Gulbrandsen.

Et incitament for hyttefolk

Hyttefolket er blant dem som har særlig grunn til å glede seg over innsatsen, mener Audun Bringsvor. Mange steder er hytteeierforeninger og hyttefamilier selv med i dugnadene. Forhåpentlig blir «Entusiastprisen» et incitament til at enda flere slutter seg til aksjonen, sier Bringsvor.

- Denne våren håper jeg mange sier: «La oss adoptere stranda vi har ved hytta». Adopsjon av en strand er en av mange ideer Strandryddedagen har lansert. For hyttefolk burde det være en artig felles aktivitet å ta ansvar for at det er ryddig i det nærmeste strandområdet, eller rundt holmen.

Entusiastprisen ble etablert i 2015 av Norsk hyttelag, Hyttemessen og hytteavisen.no. Formålet med prisen er å løfte fram enkeltpersoner, foreninger eller organisasjoner som gjør en uegennyttig innsats til beste for hyttelivet.

Lise Keilty Gulbransen og Malin Jacob_Før fuglene kommer_Runde_2017_foto_Hold Norge Rent
Lise Keilty Gulbransen og Malin Jacob. Foto: Hold Norge Rent

Årets Strandryddedag

I 2018 finner Strandryddedagen sted lørdag 5. mai og er en del av strandryddeuken 30. april – 6. mai. Også i år deltar Norge i Nordisk strandryddedag sammen med resten av de nordiske landene.

- Alle kan bidra, og i år vil vi spesielt oppfordre hyttefolket til å delta. Lag en mini-aksjon sammen med de nærmeste hyttenaboene eller få med hele hytteforeningen på en skikkelig dugnad, sier prosjektleder Jacob. Passer ikke akkurat denne dagen, er det bare å velge en annen. Ja, rydd gjerne flere ganger i året, lyder hennes appell. Hver dag er en strandryddedag! 

Meld på ryddeaksjonen din

Her kan du melde på din ryddeaksjon: Ryddeportalen

Bruk gjerne Hold Norge Rents registreringsskjema når du skal ut og rydde: Registreringsskjema for funn

Juryens begrunnelse

Hyttefolkets Entusiastpris 2018 tildeles Norges største og viktigste dugnad. Siden 2011 har Hold Norge Rent oppfordret frivillige til å rydde strender, øyer, holmer og havbunn langs kysten så vel som bekker, elver og innsjøer i innlandet. I 2017 alene mobiliserte de nesten 50 000 frivillige og samlet nesten 1 400 tonn avfall. Strandryddedagen gjør det mulig for hver enkelt av oss å gjøre en innsats for miljøet: Ved å fjerne avfall før det brytes ned til mikroplast og andre partikler, bedrer vi miljøet i havet. Ved å fjerne søppel fra strendene våre, bedrer vi vårt eget nærmiljø. Og ikke minst; når vi tar felles ansvar for å holde nærområdet rent, betyr det mye for det sosiale miljøet i nabolaget.

HYTTEFOLKETS ENTUSIASTPRIS

• Hederspris innstiftet av Norsk Hyttelag, Hyttemessen AS og hytteavisen.no

• Utdelingen nner sted under Hyttemessen på Hellerudsletta, første gang 2. april 2016 kl 10.00.

• Kandidater til prisen er enkeltpersoner, lag eller foreninger som har gjort en uegennyttig og særlig fortjenstfull innsats for et bedre og hyggeligere hytteliv for de mange.

• Jury: Leder Audun Bringsvor, Norges Hyttelag, medlemmer
Per Levik, Hyttemessen AS og Leif Magne Flemmen, hytteavisen.no

TIDLIGERE PRISVINNERE:
Osmund Ueland, hytteeier Buvasstølan, Hallingdal (2017) Knut Nes, hytteeier Aurdalsåsen, Valdres (2016)