Fungerende styreleder Mathias B. Dannevig, som har hytta i Grimstad, uttaler at han ble sjokkert og mener den nye måten å komponere strømregningen på er svært urimelig.

Han varsler at forbundet på vegne av hytteeiere vil sende en klage til Agder Energi med det første.

Styret i Hytteforbundet har allerede hatt saken oppe på møte og uttaler til avisa at dette er en sak de absolutt kommer til å følge opp.

Den administrerende direktøren i Agder Energi nett hevder at driftingen og vedlikeholdet av master og ledninger er det samme uansett forbruk og at det derfor er riktigere å øke fastleddet og senke energileddet. Dette skal også være en føring fra NVE, noe som i så tilfelle vil bety en omlegging også andre steder enn i Agder