– Mange har vel trodd vi er tøffe konkurrenter, forteller Hagen, men sannheten er at vi har samarbeidet godt over tid om flere saker.

– Vi har jo den samme målsetningen og den samme virkelighetsforståelsen, supplerer Bringsvor. Dermed har vi stort utbytte av å diskutere saker, lære av hverandre og samordne utspill.

Mer effektiv drift

De siste årene har de politiske utfordringene blitt større, samtidig som hyttepolitikken har blitt mer kompleks. Både Hagen og Bringsvor har sett behovet for en større organisasjon med en bredere medlemsmasse.

– Ved å slå oss sammen kan vi også effektivisere driften og eliminere mye dobbeltarbeid, forklarer Hagen, dermed kan vi levere enda bedre tjenester til medlemmene våre med de samme ressursene.

Overraskelser i vente?

Den største forskjellen mellom Norges Hytteforbund og Norsk Hyttelag har vært organiseringen. Norges Hytteforbund er en ren medlemsorganisasjon med en stor andel kollektive medlemmer, hvor foreningen er eid og drevet av medlemmene. Norsk Hyttelag har vært organisert som et aksjeselskap med en fast ansatt generalsekretær, hvor det ikke forventes andre bidrag fra medlemmene enn kontingenten.

– Vi har valgt å fortsette som medlemsorganisasjon, sier Bringsvor, og dermed blir det i Norges Hytteforbund at driften videreføres. Fra 1. oktober flyttes alle medlemmene i Norsk Hyttelag over i Norges Hytteforbund.

– Vi vil samordne betingelser, medlemsfordeler og informasjon slik at alle skal få et minst like godt tilbud som tidligere, og forhåpentligvis noen hyggelige overraskelser på kjøpet!

Hyttelivet på et vippepunkt

De to hyttegeneralene er enige om at selve sammenslåingen vil skje raskt.

– Vi er to like organisasjoner med felles mål, så dette blir spennende, slår Hagen fast.

– Det som er viktig nå er å legge enda mer ressurser inn i de utfordringene vi står overfor, understreker Bringsvor. Hyttelivet slik vi kjenner det står på et vippepunkt, og vi må handle nå om vi skal greie å ta vare på de hyttetradisjonene vi er så glade i.

– Vi har lenge vært bekymret over de stadig økende kostnadene ved å ha hytte, noe som gjør det vanskeligere for «folk flest» å ta del av hyttelivet, sier Hagen. Og nå rammer strømkrisen oss alle mens regjeringen velger å tilby hjelp til alle unntatt hytteeierne.

Samtidig har utbyggingen vært enorm de senere årene.

– Dette har gitt flere muligheten til å bli hytteeiere, sier Bringsvor, men samtidig har det ført til en fortetting og en nedbygging av natur som i seg selv kan true hyttefreden. En av de viktigste sakene for den nye organisasjonen vil være å få hyttebyggingen tilbake i ordnede former.

Høyt aktivitetsnivå

Politikere, hytteutbyggere, grunneiere og andre som har med hytter å gjøre, kan vente seg et mye høyere aktivitetsnivå i tida framover.

– Ja, det er klart, lover Hagen. Med bare ett medlemssystem og ett medlemsblad og én medlemsservice, kan vi frigjøre mye tid og ressurser i tida framover!

De skal vi bruke på hjertesakene våre, lover Bringsvor.

– Vi skal sikre hyttefreden og hyttekosen for både nåværende hytteeiere og fremtidige generasjoner. For hyttene – de er ikke bare viktige for hytteeierne, de er viktige for den norske folkesjela.