Forvirringen har vært stor og spekulasjonene mange i forbindelse med «hytteforbudet» som nå innføres. Tar for eksempel forsikringsselskapene tapet når hytter kollapser på grunn av snømengden på taket - bare fordi du ikke kunne være på hytta og måke?

Forbudt å overnatte

«Hytteforskriften» vil antakelig være avklarende for de fleste. Paragraf 5 i forordningen har overskriften «Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen». Her framgår det klart at det er opphold som medfører overnatting som nå er forbudt. Dette er tekstens ordlyd:
 
«Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.
 
Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.»

Nødvendig vedlikehold tillates

Du selv eller andre kan med andre ord dra på dagstur til fritidsboligen hvis det er er påtrengende oppgaver som må løses. Store mengder snø på hyttetaket kan være en av dem. Forståelsen er også den at man kan dra på dagstur, om så er til hytta, og nyte en dag i det fri. Men en klar grense går ved overnatting. Forøvrig er det et generelt råd at man ikke skal reise over kommunegrensene i dagens situasjon. Noen kommuner har fortsatt innreiseforbud i den forstand at en passering av kommunegrensen medfører 14 dager karantene.
 
Lang reisevei vil for mange være en hindring og flere ser seg derfor rundt etter lokal hjelp til vwedlikeholdsoppgaver på hytta. Enkelte kommuner får nå så mange henvendelser med slike spørsmål at de har etablert en egen servicetelefon hvor hytteeiere kan melde inn behov og andre tilby sine tjenester.