Men, å reise til og fra hytta er ikke utslippsfritt, det heller.

Transportøkonomisk Institutt har etter oppdrag fra  Akershus fylkeskommune, kommet fram til at det bare i det som regnes som Oslo-området, ble gjort rundt 865.000 bilreiser til og fra egne hytter i 2018. Hytter om er lånt, er ikke tatt med, Det er Dagsavisen som skriver dette.

Norstat utførte undersøkelsen og fikk svar fra 1.200 personer i Oslo, Asker, Bærum, Drammen, Lier, Røyken, Ski, Ås, Oppegård, Nesodden, Frogn, Skedsmo, Lørenskog og Nittedal.

Nesten alle kjører bil, på fossilt drivstoff

TØI-forsker Eivind Farstad påpeker at EL-biler foreløpig i liten grad blir brukt til og fra hytta og derfor bidrar til klimagassutslipp. Det blir heller ikke reist veldig mye med kollektive transportmidler. 

Ifølge forskeren, skyldes dette begrensninger i kollektivtilbudet, i tillegg til at hytteeierne ønsker å reise når det passer, frakte med seg bagasje, handle underveis og kanskje ta med slekt eller venner på turen.

Han anslår at mellom nitti og hundre prosent velger å reise med privatbil.

Stort klimagassutslipp

De beste tallene for hvor langt det er mellom hus og hytte er fra 2008. Da hadde rundt en tredel inntil 50 kilometer til hytta, like mange mellom 51 og 150 kilometer, og resten hadde enda lengre reisevei til hytta.

Det presenteres ikke noe tall for hvor mye drivstoff som blir forbrukt, men vi prøver oss på litt forsiktig gjetting, basert blant annet på at de med den korteste reiseveien tar flest turer. La oss si at snittet er 100 kilometer, forbruket er på 0,7, og at 800.000 av turene er med bensin- eller dieselbil, får vi følgende regnestykke:

2 x 10 mil x 0,7 l/mil x 800.000 = 11,2 millioner liter. Dette tallet må vi så gange med ca 2,5 (litt forskjell på bensin og diesel), og vi får et utslipp på rundt 28 millioner kilo = 28.000 tonn CO2, som for de fleste av oss er et digert tall som ikke sier oss noe som helst.

Og så må vi huske på at dette gjelder bare for hytteeiere i hovedstadsområdet, ikke for alle oss som gjerne bruker de til sammen rundt 435.000 hyttene i landet vårt.

Et mer «personlig regnestykke»?

La oss si at du har 18 mil til hytta, det vil si 36 mil tur/retur. Da blir regnestykket 36 x 0,7 x 2,5 = 63, det vil si 63 kilo CO2 pr hyttetur pr person. Med to i bilen blir det cirka 32 kilo, med fire 16 kilo.

Til Nice er det ti ganger så langt, og ifølge SASs utslippskalkulator fører dette til et utslipp på 336 kilo pr person, det vil si omtrent det samme pr kilometer som med to i bilen.

Med andre ord, ti hytteturer tilsvarer én flytur.

...

MEN - her vil nok mange protestere, blant annet fordi utslipp oppe i atmosfæren er mer skadelig enn nede ved bakken ...