5C7A5903
Også fjorårets vinner av Entusiastprisen, Knut Nes I Valdres Hytteforum, var til stede da Osmund Ueland (tv) mottok årets hederspris.

Den tidligere NSB-sjefen mottar hedersprisen for sin innsats for hyttefolket i Nes Østmark i Hallingdal.  Da Ueland ble med i Buvasstølan sti- og løypelag for noen år siden, var det bare småpenger i foreningens kasse. Fram til nå har han på vegne av de tre hyttevelforeningene i Nes Østmark samlet inn rundt 3 millioner kroner. 

Tiltak for fellesskapet

Midlene er  brukt på rydding av stier og løyper, skilting og etablering av den gjennomgående Vassfarstien og den gjennomgående Eventyrløypa. Begge skal videreføres til Hemsedal. Med Ueland i spissen er det bygget brygge med bål- og grillplass ved Buvatn og skaffet penger til kjøp av løypemaskin og bygging av serviceanlegg. Når området med det første får bedre mobildekning, er også det med Ueland som pådriver. 

5C7A5893
Osmund Ueland uttrykte stor glede over å ha fått være med på å realisere de mange prosjektene hyttefolket I Nes Østmark har ønsket seg.

Tildeles for uegennyttig innsats

Fjorårets prisvinner var Knut Nes i Valdres Hytteforum, en ildsjel som har samlet hyttevelene i regionen og bidratt til at hyttefolket har fått en stemme i en rekke lokale og kommunale sammenhenger. 

Entusiastprisen deles årlig ut til en enkeltperson, forening eller lag som gjennom uegennyttig innsats har gjort hyttelivet bedre for andre. Norsk Hyttelag, Hyttemessen og hytteavisen.no star bak prisen.