Vi kan bruke en sak fra Lillehammer som eksempel. GD skriver at saken ddreier seg om en konflikt mellom kommunen og et ektepar om en grunnmur og terrasse var ulovlig eller ikke. Saken ble klaget inn for Fylkesmannen, som konkluderte med at det hadde vært gjort en saksbehandlingsfeil til ugunst for hytteeierne.

Måtte ta advokat

Kampen mot systemet kan være vanskelig å kjempe selv, og ekteparet engasjerte advokat, noe som ble dyrt. Men de vant fram og krevde at kommunen skulle ta utgiftene.

Fylkesmannen avgjorde

Også det økonomiske måtte til Fylkesmannen for at hytteeierne skulle få retten sin. Konklusjon: Lillehammer kommune må ut med 80.000 kroner.

Regning med gaffel?

Imidlertid kan ikke Fylkesmannen godta en tidsbruk på 43,5 timer. Dette er for mye sammenlignet med omfanget av saken. 32 timer er nok, mener den statlige etaten. Dermed blir regnestykket 32 timer x 2.500 kroner/time = 80.000 kroner.

Det hører med til saken at partene har tre uker på seg til en eventuell anke til departementet.

Les om en annen sak nylig der tingretten refset advokater for urimelige honorarer som uthuler rettssikkerheten.