Vi skal ikke se bort fra at noen sleit for å finne hjem etter å ha vårt på fest også sist natt, men episoden som vi leste om i GD, skjedde på Hafjell like før nyttår. Da måtte det som ble beskrevet som en gjeng tørste hytteboere, hjelpes hjem. Det vil si, deres egen hytte var det visst ikke, men ei som var leid, og som ikke skilte seg tilstrekkelig ut fra de andre i feltet. I alle fall ikke når det var i overkant mye alkohol i blodet. Dessuten var det mange svinger, og de ble nok oppfattet som ganske like, de også. 

Heldigvis hadde ikke politiet mer å gjøre akkurat på dette tidspunktet enn at de hadde mulighet til å hjelpe. 

Antageligvis har flere opplevd det samme, så her kommer et mulig tips for å styre unna problemet:

Ta bilde av hytta før du går på fest, og tell gjerne svingene også og noter det på den digitale huskelappen.