Norgeshus - 3 Bygg Mester AS fikk prisen for Årets Småhusprosjekt, og OBOS Nye Hjem AS og Ulven Bolig AS prisen for Årets Leilighetsprosjekt.

I begrunnelsen for pristildeleingen Årets Hytteprosjekt til "Nest" heter det at

«prosjektet Nest Apartments består av fem leilighetsbygg oppført som et fortetningstiltak på Mosetertoppen. Mange boenheter med lite fotavtrykk, med alpinbakker og langrennsløyper rett ved husveggen. Det er mulighet for kollektivtransport helt fram til leilighetene. Tog til Lillehammer, buss til Øyer sentrum og gondolbane de nesten 600 høydemetrene opp til Mosetertoppen. Nest Apartments er utført etter en standardisert prosess med standardiserte detaljer og løsninger. Denne standardiseringen sikrer rasjonell bygging. Modellert i BIM, og alt underlag fra underentreprenørene er kontrollert og kollisjonstestet mot modellene».