Ringsaker allmenning innførte tidligere i år en ny serviceavgift på to og et halvt tusen kroner for over åtte hundre hytteeiere på Sjusjøen. Hytteeierne var ikke forberedt på den ekstra avgiften, som ble svært upopulær, ikke minst fordi de også sliter med eiendomsskatt, og mange har fått økt festeavgiftene betydelig.

Nå har altså Rømåsen og Natrudstilen vel på vegne av medlemmene sine tatt kontakt med jurister for å få en vurdering av lovligheten av avgiften.

Engasjerer mange

Vel-leder Per Asbjørn Flugstad, forteller til avisa at de har fått mange forespørsler fra medlemmene om avgiften og at de er nødt til å ta det på alvor.

Derfor gikk styret enstemmig inn,for å hyre inn juridisk hjelp, for å finne ut om avgiften er i strid med de gjeldende avtalene.

Grådighet?

Det er blitt mye dyrere å ha hytte i området de siste årene, og Flugstads regnestykke sier at hytteeierne på Sjusjøen nå betaler mellom tredve tusen og femti tusen kroner årlig i faste kostnader.

Mange mener derfor at både grunneierne og kommunen er i ferd med å bli grådige.

De synes også det er rart at det er høyere eiendomsskatt på Sjusjøen enn i Brumunddal.

Men nå er det altså først og fremst den nye avgiften velforeningen ønsker å få avklart lovligheten av.

Forklarer det med økte vedlikeholdskostnader

Bestyrer Mathias Neraasen i Ringsaker allmenning, har hele tida forklart den nye avgiften med at fjellet brukes stadig mer, og at vedlikeholdskostnadene derfor også stadig øker.

Populært som aldri før

Likevel synes det ikke som høyere avgifter i skremmer. For i år knuses rekorden med over 200 nye hytter i Ringsakfjellet, skriver Hamar Arbeiderblad. I fjor var tallet 193.

Mye penger til byggenæringen

Kart- og byggesakssjef Atle Ruud gleder seg også over at hytteboomen er gode nyheter for næringslivet i regionen, skriver avisa..

Med et gjennomsnitt på tre millioner kroner for en ny hytte i fjellet, betyr 200 nye hytter en omsetning på 600 millioner kroner.

Og i tillegg kommer det det koster å utvide og utbedre eksisterende hytter.

– Det er betydelige beløp som legges igjen i hytteområdene i Ringsakfjellet. Det er viktig for byggenæringen, sier Atle Ruud.

Stor omsetning av brukte hytter også

Eiendomsmeglerne forteller samtidig om at det er stor etterspørsel etter brukte hytter.

Så Sjusjøen er åpenbart veldig i skuddet.