En enkel, spartansk hytte kan være en rimelig inngangsbillett til i hyttemarkedet. Prisen for mindre feil og skavanker kan være til å leve med dersom hytta ellers matcher ønskene du måtte ha som kjøper. Bare tomt og utsikt kan ofte være ulempene verdt!

Men som kjøper av et oppussingsobjekt er det visse feil du bør være særlig oppmerksom på.


 

Råte?

Råte er en sopp som spiser opp treverk. Det er en av de mest kostbare skadene å utbedre, og det er vanskelig å vite omfanget av råten før man gjør dyptgående undersøkelser: Man kan være heldig, og råten har kun rammet et mindre område, eller man kan være riktig uheldig, og råten har trukket dypt inn i bygget.

 

Om råte nevnes i annonsen, betyr det ikke nødvendigvis at du bør ligge unna. Råte er ikke direkte uvanlig på eldre hytter. Derimot bør du være varsom og se nøye på skadens omfang.


 

Fuktskader?

Råte er en sopp som spiser opp treverk. Det er en av de mest kostbare 

skadene å utbedre, og det er vanskelig å vite omfanget av råten før man gjør dyptgående undersøkelser: Man kan være heldig, og råten har kun rammet et mindre område, eller man kan være riktig uheldig, og råten har trukket dypt inn i bygget.

Om råte nevnes i annonsen, betyr det ikke nødvendigvis at du bør ligge unna. Råte er ikke direkte uvanlig på eldre hytter. Derimot bør du være varsom og se nøye på skadens omfang.


 

Taklekkasjer?

Dersom taklekkasjer nevnes i tilstandsrapporten til hytta, kan det bety fuktskader. Taklekkasjer kan i verste fall bety at hele taket, med undertak og konstruksjon, må skiftes ut. Om eventuell fukt eller råte går dypere, blir det et dyrt prosjekt. På den andre siden kan du slippe billig unna med å kun erstatte noen sprukne takstein.


 

Skader på røropplegg?

Skader på røropplegg, for eksempel rør som har blitt frostsprengt, kan bety innvendig vannlekkasje og dermed fukt og råte.

Skader på bad med innlagt vann?

Forskjellen er stor på moderne og eldre hytter. Eldre hytter har gjerne begrenset med funksjoner på badet og er ofte uten innlagt vann. Dette fører til lav risiko for fuktskader.

Nyere bad har derimot gjerne samme standard som i helårsboliger, noe som betyr samme strenge krav til membran, fuktsikring og rørarbeid. Dersom skader fører til at badet må totalrenoveres, kan dette fort komme til å koste minst  250.000 kroner.


 

Feil på elektriske systemet?

Man skal ta feil på elektriske systemer alvorlig da dette kan føre til brann. Avhengig av feilene kan det være at man må skifte ut anlegget, noe som vil koste.


 

Ulovlig bebyggelse eller terrenginngrep

Det er ikke direkte uvanlig at hytteeiere utfører søknadspliktige tiltak uten å søke, som for eksempel å reise tilbygg på mer enn 15 kvadratmeter eller å bygge ny brygge. Dersom dette oppdages av kommunen, må du forvente pålegg om riving.

Det kan være du slipper unna med å søke om tillatelse etterkant, men sikker på tilgivelse kan du ikke være.