- Tanken er å bruke det som fritidsbolig til oss selv og kanskje utleie, sier Morten Bech til Helgelendingen. Han kjøpte Fiplingdal kirke i indre Helgeland usett sammen med broren Kim Andre Bech. Brødrene bor i Østfold, men har slektstilknytning til Helgeland. 

Meningshetsrådet har hatt en lang prosess med å finne en løsning for kirkebygget. Siste gudstjeneste her var i 2018. Flere møter har vært avholdt med lokalsamfunnet, lag og foreninger i bygda. Etter grundige vurderinger fant de ingen som var i stand til å overta kirken til andre formål. 

Dermed ble kirken lagt ut for salg.

Godt mottatt

Kirkebenker og inventar har de gitt bort på sosiale medier. Dette ga dem god kontakt med lokalbefolkningen.

Mange de kom i kontakt med har giftet seg eller blitt døpt i kirken tidligere, og synes derfor det er vemodig. 

- Samtidig har vi inntrykk av at mange synes det er artig at det blir tatt i bruk framfor å stå til forfall, forteller han til avisa.

Mange planer

Brødrene har begynt å gjøre om det tidligere tradisjonelle kirkebygget fra 1946 til et bygg de kan bruke.

– Vi har satt inn dusj, og bytta kjøkken. Nå har vi bestemt oss for å ha soverom der det er kjøkken, så vi må gjøre alt på nytt igjen, sier Bech.

Ifølge Wikipedia er Fiplingdal kirke en langkirke som først ble brukt som bedehus, så vigslet som kirke i 1964. Kirkebygget har et tomteareal på 532 kvadratmeter og et bruksareal på 115 kvadratmeter fordelt på vindfang, toalett, gang, kjøkken, et vindfang til, møtesal og to boder. 

Siste gudstjeneste som ble holdt i Fiplingdal kirke var sommeren 2018. Våren 2022 ble bygget lagt ut for salg med en takst på 450.000 kroner. 

Han og broren ser for seg at det blir nok å ta seg til framover. De har engasjert et ingeniørfirma som tar seg av søknaden om omregulering til fritidsbolig.