Tekst: Tom Brodin, foto fra Privatmeglerens annonse på Finn i fjor.

Eiendommen på 57 mål var den dyreste som ble solgt i fjor, og er den nest dyreste sjøhytteeiendommen som noengang er solgt i landet vårt. Bare Gaupholmen utenfor Lillesand, som gikk for 52 millioner i 2014, har vært dyrere.

Ble ikke noe av offentlig spleiselag

Slevik Skanse var tidligere et forsvarsverk ved innseilingen til Fredrikstad, men ble altså fritidseiendom. Da den ble lagt ut for salg i fjor, kom også Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune på banen, men det offentlige klarte ikke å henge med i budrunden, så eiendommen endte altså også denne gangen på private hender.

Da var det enklere for Røyken kommune da de sikret seg ei hytte i fjor, til en langt lavere pris. Den er nå blitt kystledhytte.

Og i Tønsberg har kommunen, stort sett ved hjelp av statlige midler, kjøpt opp og revet en rekke hytter.

Dyrt?

Sjøeiendommer er, som vi vet, høyt priset. I dette tilfellet endte prisen pr mål på litt i overkant av 842.000 kroner, som absolutt ikke kan sies å være noen upris, særlig siden eiendommen har drøyt fire hundre meter strandlinje. Når eiendommene er vesentlig mindre, er vanligvis prisene forholdsvis langt høyere. Årsaken er selvfølgelig at vi først og fremst må betale for muligheten til å få ha hytte i strandkanten, og langt mindre for boltreplassen.

Ikke uvanlig å rive

Som nevnt, blir eiendommen vesentlig dyrere enn de 48 millionene pluss omkostninger, som kjøperen måtte ut med. Nybyggene kommer nok på en god del millioner, de også.

Men det er ikke første gang en kjøper av en luksuseiendom river. Det samme skjedde på Tjøme for noen år siden da Thorendahl solgte til Varner for det som dengang var en rekordsum. Ikke lenge etterpå ble hytta jevnet med jorda..