Forslaget innebærer innføring av båndtvang i alle lysløyper og preparerte skiløyper. Dette betyr at hunden skal holdes fysisk i bånd, eller være forsvarlig inngjerdet. Det er stadig flere meldinger om løse hunder i skiløyper som er bakgrunnen, skriver Laagendalsposten.

Utvides også om høsten

Men problemet er også til stede i beiteområder og hyttefelt. Med begrunnelse i hensynet til beitedyr, foreslås derfor utvidet båndtvang i perioden fra 21. august til 24. september. Den ordinære båndtvangen går fra 1. april til 20. august.

Hunder kan bare være løse når de er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpen for allmenn ferdsel og/eller blir kontrollert på en aktsom måte, forteller LP. I Hardangerviddas nasjonalpark er det båndtvang hele året.

Økonomisk boikott?

Reaksjonene blant hytteeierne er blandet. Jorunn og Eber Snipen mener en restriktiv linje vil føre til at de som blir «kastet ut av skisporet» i framtida antakelig ikke vil støtte løypekjøringen økonomisk:

«Mindre inntekter gir dårligere løypekjøring. Det vil for mange være en negativ reklame ved salg av hytter og reiselivet for øvrig. De fleste ønsker frihet når man er til fjells.»

 

Hundeeier: - Galskap

Hytteeiere og hundeeiere Hanne Vaadal Snipen og Haakon Hedenstad mener i et brev til kommunen at forslaget om utvidet båndtvang i skiløypene er galskap. 

«Den nye hundeloven vil forringe vår (hundeeier og hund) livskvalitet samt muligheten til å nyte naturen i fjellet ved båndtvang i preparerte løyper. Vi snakker både om hundevelferd og en båndtvangsendring som gjør at jeg må gå to turer med hver av hundene. Galskap når man har hytte på vidda!» raser Snipen ifølge LP.

Hytteeierne ber kommunen vurdere tidsbestemte klokkeslett for en eventuell båndtvang.

Nore og Uvdal skogeierlag stiller seg derimot bak forslaget.