Spørsmålet dommeren måtte ta stilling til var om de tre hytteeierne fra Drammens-området hadde fått lov til å kappe de fire trærne, som var mellom 100 og 150 år gamle. Dommen er tidligere omtalt i Drammens Tidende.

Forringet verdi

I retten hevdet Oslo-kvinnen at trærne virket skjermende og eiendommen mindre vindfull. 

Hennes advokat, Ingrid Marie Navarsether, la i retten ned krav om 650.000 kroner i erstatning. Beløpet var dels begrunnet med at eiendommens verdi var blitt forringet, dels kostnader forbundet med planting av nye trær. Saksomkostninger på et antatt beløp på 150.000 kroner mente hun måtte bæres av motparten.

Partene var dus

Partene betraktet seg som så godt kjente at de i retten var på fornavn med hverandre.

– Mellom oslokvinnen og de som sitter her i dag har det aldri vært noen konflikt, sa de tre hytteeiernes advokat, Tom Olav Andreassen. Han krevde at klientene hans ble frikjent og at oslokvinnen bar saksomkostningene.

I følge DT var det etter at tingrettsdommer Erik Stillum hadde fått bekreftet at de var gode hyttenaboer at han forsøke å mane partene til å finne en fredelig vei ut av konflikten:

– Dette kan bli en kostbar affære for dere alle. Jeg minner dere om at trærne befant seg i et område som alle er glade i. En dom vil gjøre at situasjonen kan endre seg.

Fant en løsning

Oslokvinnens forsvarer mente imidlertid at forsøk på en minnelig løsning var gjort, men ikke førte fram.

Retten ble igjen satt. I pausen tok tingrettsdommeren imidlertid et nytt initiativ til forlik. Advokatene lyttet på dommeren og tok en prat med sine klienter. Etter en times drøftinger mellom parter og klienter kom de fram til en løsning.

– Jeg er helt overbevist om at dette har vært lurt for dere begge. Ikke fordi et domsresultat nødvendigvis ville blitt dette resultatet – det kunne blitt mer og det kunne blitt mindre. Det å leve med en rettssak, eventuell ankesak og en nabo man har fått en dom for eller imot, det har sine sider, sa tingrettsdommer Erik Stillum ifølge DT. Så ble retten hevet.