Striden dreier seg om et forbrukslån som ble tatt opp for å kjøpe den aktuelle hytta. Saksøker krever at kvinnen betaler ham nær 390.000 kroner pluss forsinkelsesrenter. Han krever dessuten at kvinnen dekker alle rentene på forbrukslånet fra januar 2024.

Det er Bladet Vesterålen som skriver om saken.

Mannen hevder at han og kvinnen gikk sammen om å kjøpe hytta i 2019.

"Ved kontraktsinngåelsen med selger og megler var kun kvinnen til stede, ettersom mannen var på jobb. Kun kvinnens navn ble derfor påført kjøpskontrakten. Kjøpet av fritidsboligen var imidlertid et felles prosjekt mellom partene, og det var mannen alene som tok opp forbrukslånet for å finansiere kjøpet av fritidsboligen," heter det i mannens sluttinnlegg.

Uten mannens vitende solgte kvinnen fritidsboligen i 2021 og beholdt selv hele salgssummen for fritidsboligen.

Forbrukslånet var på 290.000 kroner. Mannen hevder at han og kvinnen hadde en muntlig avtale om at kvinnen skulle betale halvparten av de månedlige kostnadene for lånet, noe hun ikke skal ha gjort.

Kvinnen har i forbindelse med behandlingen i Vesterålen Forliksråd hevdet at hun mottok hele fritidsboligen i gave fra mannen. Dette er ikke under noen omstendighet riktig, påstår mannen.

Han mener han heller aldri har foretatt noen handlinger som skulle tilsi at han hadde gitt bort sin del av fritidsboligen. 

Kunne nedbetalt lånet

Mannens krav på 387.782 kroner inkluderer halvparten av salgssummen på hytta, og renteutgifter han har hatt fra 2021.

Saken går i Midtre Hålogaland tingrett. 

Kvinnen representerer seg selv i retten.