Larvik er med sine rundt 4300 hytter og  en lang rekke populære campingplasser en av de store hyttekommunene ved Oslofjorden. 

Advarer mot utidig oppførsel

- Mange har medisinske og andre gode grunner til å være på hyttene, sier rådmannen i Larvik, Jan Arvid Kristengård, til Østlands-Posten. Han forteller at han har fått historier om at representanter for lokalbefolkningen så å si har villet jage folk ut av hyttene. Men foreløpig har hyttefolket bare fått en anmodning.
 
Kommer det en nasjonal forskrift, som mange kommuner nå ønsker seg, vil kommunen imidlertid ikke ha noe valg. Man vil eventuelt måtte tvinge hyttefolket til å reise hjem. Men enn så lenge maner rådmannen til at lokalbefolkningen besinner seg og ikke oppfører seg utidig.

Mange har hytte i hjemkommunen

Rådmannen i nabobyen Sandefjord vil ikke ha utenbys hytteturister i kommunen i disse koronatider, skriver Sandefjords Blad. Noen spesifikke tiltak er ikke truffet. Kommunen har imidlertid anskaffet Telenor-løsningen som til enhver tid viser hvor mange mobiltelefoner som er i kommunen.
 
Felles for begge disse kyst- og bykommunene er at mange av hyttene eies av folk som bor i kommunen, og som følgelig oppholder seg helt lovlig på hytta.

Alvor i Bamble og Kragerø

Bambleordfører Hallgeir Kjeldal sier til avisa Varden at han håper folk forstår alvoret, så de slipper å benytte politi eller heimevern mot hyttefolket. Bamble har cirka 2.500 hytter, nesten samtlige i skjærgården. Kommunen har dessuten flere store campingplasser. I dagens situasjon vil opphold i campingvogner ha samme status som i hytter.
 
Ordfører Grunde Wegar Knudsen (Sp) i Kragerø peker på paragraf 5 i karanteneforskriften og framholder at den nå må tre i kraft. Paragrafen hjemler forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen.