Spørsmål: Hei! Jeg har et enkelt spørsmål angående arveavgift. Jeg skal arve en hytte og den skal overføres i mitt navn nå. Jeg lurer på hva jeg skal betale i arveavgift? Mine foreldre lever, men de er gamle, 87 år. Derfor blir det vel ikke fradrag ift bruksretten? Hvem skal sette en verdi på hytten? Kan man selv finne en megler? Jeg har fått forskudd på arv tidligere, slik at 400.000 fra hver av foreldrene er "brukt opp" Hvis boligen er verdt ca 4. mill. hva blir da arveavgiften ?

Svar: Din henvendelse reiser spørsmål om arv og arveavgift, og besvares i henhold til bestemmelsene i arveloven og arveavgiftsloven. I henhold til skatteetaten kan du motta kr. 470 000 fra hver av dine foreldre, uten å betale arveavgift av dette. Det betyr at dere kan motta til sammen kr. 940 000 hver. Merk at dette er et engangsbeløp, slik at du ikke får dette fradraget på nytt ved det senere arveoppgjør når dine foreldre faller fra.
For det du mottar ut over kr. 470 000 fra hver av dem, påløper en arveavgift på 6% av de neste kr. 330 000; for beløp over kr. 800 000 påløper en arveavgift på 10 % . Du har opplyst at du på et tidligere tidspunkt har mottatt kroner 400 000 fra hver av dine foreldre som forskudd på arv. Det gjenstår således kroner 140 000 av bunnfradraget som du kan motta uten å betale arveavgift. Du har videre opplyst at hytta er verdt ca kroner 4 000 000. Du skal da betale arveavgift av 3 860 000 kroner. Arveavgiften vil bli beregnet på følgende måte: Av kroner 660 000 av hyttas verdi skal det betales en arveavgift på 6 %. Dette utgjør 39 600 kroner. Det resterende beløpet (3 860 000 – 660 000) på kroner 3 200 000 skal det betales en arveavgift på 10 %. Dette utgjør kroner 320 000. Forutsatt at hytta blir verdsatt til 4 000 000 kroner skal du betale en arveavgift på til sammen kroner 359 600.
Du ønsker å få vite hvem det er som verdsetter hytta ved ovennevnte overføring, og eventuelt om du kan kontakte en megler selv. Det er markedsverdien (antatt salgsverdi) som danner grunnlag for hvilken arveavgift som skal beregnes. Markedsverdien kan fastslås av megler eller takstmann som du selv kontakter.

Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet Legalis AS
Helene Dorans
Advokatfullmektig