Spetalen eier en kjempeeiendom på Østerøya utenfor Sandefjord, og han ble dømt for å ha ødelagt en hekk og å ha hatt for mange sauer på beite. Disse har etterlatt seg ekskrementer og utgjorde en fare for ødeleggelse på hagemøbler og andre eiendeler som tilhører de to naboene. I dommen står det dette vil sette en betydelig demper på ferieidyllen.

Løsning nummer 1

Avisa forteller nå at i alle fall halve problemet er løst, i og med at Spetalen nå har inngått en avtale med den ene eieren om å kjøpe hytta hans for sju millioner kroner. Det opprinnelige budet på fem ble avslått. I tillegg har han dekket vedkommendes saksomkostninger på 191.000 kroner.

Løsning nummer 2 også?

Egnetlig ville Spetalen anke saken mot begge naboene, men nå blir det ankesak bare mot den ene.

Dagens næringsliv har spurt om Spetalen har tilbudt seg å kjøpe denne hytta også, men det vil advokaten til motparten ikke si noe om. Og det vil heller ikke Spetalen.

Les: Når noen veldig gjerne vil kjøpe deg ut, kan det lønne seg å være tøff i forhandlingene.

En stor samling eiendommer

Spetalen har opp gjennom årene kjøpt opp mange eiendommer til én sammenhengende eiendom på Østerøya. Med det siste kjøpet har han tilsammen betalt 45 millioner.

I tillegg har han naturlig nok pusset opp for betydelige beløp.