Reisemålet Valdres er en stor aktør i reiselivssammenheng, som gjennom årene bevisst har jobbet for å skape vekst og sysselsetting gjennom hele året.

- Vi gratulerer Valdres som nå mottar Merket for bærekraftig reisemål. Dette er et reisemål som ikke bare ligger i hjertet av Sør-Norge, men som også har en stor plass i hjertet til tilreisende fra inn- og utland - mye takket være en langsiktig satsing på helårsturisme. At seks kommuner nå har engasjert seg for et mer bærekraftig reisemål betyr et positivt løft for en stor region – og et viktig bidrag til et mer bærekraftig reiseliv i hele landet, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge i en pressemelding.

Valdres 2
Sykling i Valdres Foto: Scanout/Yngve Ask

Bærekraft står sentralt

Valdres er en region som passer veldig godt inn i merkeordningen for bærekraftig reisemål, sier reiselivssjef Merete Hovi i Visit Valdres.

- Det er naturen og omgivelsene våre som tiltrekker både besøkende og deltidsinnbyggere, og det vi leverer er det vi har rundt oss. Naturen, kulturen, tradisjonene og menneskene som bor her. Bærekraftbegrepet står derfor veldig sterkt i vår region, sier Hovi. Sammen med kollegaene i destinasjonsselskapet for Valdres ser hun tilbake på tre år med en målrettet prosess for å oppnå Merket for bærekraftig reisemål. Nå er godkjentstempelet satt av Innovasjon Norge.

Lang tradisjon

I nyere tid har reiselivsutviklingen blitt stadig grønnere - og Valdres var tidlig ute med å jobbe med bærekraftig utvikling. Allerede i 2007 inngikk de seks Valdres-kommunene et samarbeid om å etablere en av Norges første regionalparker (Valdres Natur- og Kulturpark). En regionalpark er et definert landskapsområde, definert på bakgrunn av sin unike natur- og kulturverdi, og er en samarbeidsmåte som inkluderer politikere og innbyggere, kulturinstitusjoner og bedriftsnettverk, reiseliv, hytteeiere og fastboende. I dag finnes det ni slike parker, som er organisert gjennom nettverksorganisasjonen Norske Parker.

- Valdres har gjennom dette arbeidet etablert en samarbeidsplattform som gjør det naturlig for oss å samarbeide videre om en bærekraftig utvikling av dalen vår. Bærekraftig reisemål er et verktøy for oss som vil gi oss utviklingsmuligheter framover, sier daglig leder i Valdres Natur- og Kulturpark, Jørand Ødegård Lunde.

Bærekraft er framtida

I Valdres vil de med stolthet kommunisere at de nå har blitt et mer bærekraftig reisemål. De har stor tro på at framtidas besøkende i langt større grad vil velge ansvarlige reisemål og forventer at det legges bedre til rette for at det skal kunne tas bærekraftige valg.

- Vi gleder oss til å fortsette med dette viktige arbeidet, avslutter Hovi.