”Vårt vakre Blefjell er i fred med å invaderes av fremmede arter, og i særdeles grad Hagelupiner. Det bygges hytter i øst og vest, nord og syd og ferdselen i fjellet øker stadig. Alle vil tjene penger på utmarka, men svært få bryr seg om å ta vare på naturen”, skrev grunneieren på Facebook. Men Blefjell Løypelag synes å bry seg. På FB forteller løypelaget at de har fått flere henvendelser som at lupinene inntar stadig større områder i fjellet.

Løypelaget på Blefjell oppfordrer alle hytteeiere og brukere av Blefjell til å bidra slik at alle kan oppleve mangfoldet av planter og blomster i naturen.
 
- Lag gjerne dugnader i hytteforeningene for og ta del i dette arbeidet, hvis alle gjør litt så kan vi bekjempe denne planten.
 
Bekjempelsestiltakene må utføres så godt at ingen planter rekker å utvikle spiredyktige frø, skriver løypelaget. Det beste er å fjerne plantene ved luking på forsommeren, før blomstring, og deretter foreta en ny luking noen måneder senere. Det er for sent å bekjempe forekomster som er i ferd med å sette frø.

Spredning i mange fjellområder

I FB-tråden som følger grunneierens tidligere innlegg, bekreftes det at lupinspredningen er stor også i andre fjell- og hytteområder.

Han skriver videre: ”Det minste en kan forvente er at det gjøres en innsats for å bekjempe denne hersens Lupinplanten som er voldsomt invaderende med en formidabel spredningsevne, giftig for dyr og mennesker. Dette gjelder både grunneiere, hytteeiere og alle som bruker utmarka.”

Krever handling

Grunneieren som skrev om temaet tidligere i år, konstaterte at det spretter opp lupiner langs innfartsveier til fjellet og på hyttetomter: ”Snart er de innover selve fjellområdene hvis det ikke tas affære”.

Skribenten mener det må lages en handlingsplan for bekjempelsen av lupinene, men også andre svartlistede planter som parkslirekne, rødhyll og flere. Dette er planter som ikke har noen plass i utmark og må forbys på eiendommene. 

En plante kan bli et kjempeproblem

”Ei eneste Lupinplante som får stå i fred og sette frø, produsere hundrevis av frø som kan spire i årevis fremover og utvikle seg til et kjempeproblem på 2-3 år. Lupiner må lukes, punktsprøytes og planterestene destrueres ved brenning eller levering til godkjent mottak. Kantslåing er ikke nok, frøene modnes likevel etterpå.”

Truer med å nekte løypekjøring

Selv uttalte grunneieren at han overveide å ta sterke midler i bruk hvis ikke noen tar tak i problemet på overordnet plan:

”Jeg overveier sterk å forby løypekjøring og annen motorisert ferdsel på vår eiendom på Blefjell hvis det ikke finner sted en holdningsendring og at det legges opp en plan for bekjempelse som også følges opp. Jeg vil ikke at våre etterkommere skal vasse rundt i lupinplanter på moltemyrene rundt Krøkla og Soløye”, skriver han.

Han har nå i hvert fall Blefjell Løypelag med i krigen mot lupiner i fjellnaturen.