- Velforeningene er samlet på at vi aksepterer en form for serviceavgift, sier leder Erik Helli i Elgåsen Kuåsen Aksjøen vel til HA. De stridende har møttes to ganger nå på sensommeren i et forsøk på å forlikes om en løsning.

Noen konkret avtale er ikke inngått, men rettssaken som seks hytteeiere har anlagt mot Pihl AS, er utsatt i seks måneder. Dette er den fristen partene har gitt seg selv for å finne fram til en avtale.

Hytteeiernes forhandlere vil i følge HA ikke si noe om hvordan form og størrelse på avgiften må være for at den skal være spiselig. 

– I løpet av seks måneder skal vi ha klart et dokument som alle de åtte velforeningene skriver under på, sier Vegard Strøm i Øyungen Vel til HA.

Forhandlerne arbeider med en løsning for hytteeiere på vegne av åtte velforeninger: Sjusjøen, Rø- måsen og Natrudstilen, Ljøsheim, Elgåsen Kuåsen Aksjøen, Hamar- seterhøgda, Øyungen, Skvaldra og Gammelskolla.