Det er landets 95 Fargerike-butikker som lanserer ordningen. Er det et sted der malingsbokser ofte hoper seg opp, så er det i hyttene våre. Tar du en sjau og rydder får du betalt ved neste besøk hos Fargerike. Butikken betaler 10 kroner i pant for hvert spann/boks. Hver kunde kan levere inn til fem bokser. Pengene blir utbetalt som en tilgodelapp som kan benyttes i butikken.

- Vi vet at mange har slanter med maling stående,og for å inspirere til å levere dem inn på en trygg måte introduserer vi nå Slantepant, sier Helje Beisland, som er malingsansvarlig i Fargerike.

Slantepant

Ordningen vil i første omgang vare i de to ukene fra 21. mars til 2. april.

– Vi ønsker med dette å gjøre våropprydningen for folk enklere, og vurderer en ny runde med Slantepant til høsten, sier Helje Beisland.

Maling er spesialavfall

Når Norges største fargehandelskjede nå innfører pant på eget initiativ, handler det om miljø og samfunnsansvar. Selv om bruken av beis og maling er miljøvennlig – fordi det beskytter og tar vare på huset – inneholder nemlig avfallet midler som ikke bør komme på avveie.

Beis- og malingbokser, inkludert vannbasert maling, skal derfor behandles som spesialavfall, og leveres til en godkjent avfallsstasjon. Der havner også boksene som Fargerike-butikkene får inn via Slantepant-ordningen – bare at butikkene selv sørger for den siste transporten.

Gjør det enklere

– Vi tror dørstokkmila blir kortere for en del når de kan levere boksene i butikken. Det er jo ikke alle som har en gjenbruksstasjon lett tilgjengelig der de bor, sier Beisland, og legger til at det i enkelte kommuner også koster penger å levere farlig avfall. 

Nå tar Fargerike den kostnaden for kundene, og betaler dem i stedet en symbolsk sum.

– Håpet vårt er at tilbudet i butikkene, kombinert med noen kroner i pant, vil få mer av dette avfallet trygt innlevert, sier hun.

Maling i restavfallet

– I følge beregninger som er gjort av Civac etter å ha analysert restavfall fra et utvalg gjenvinningsstasjoner i Midt-Norge, kastes ca 3600 tonn med malingsavfall som vanlig søppel i Norge. Når det er så mange som ikke klarer å sortere farlig avfall på en trygg måte, mener vi det er viktig å sette et ekstra fokus på riktig sortering, sier Beisland.