Mange er allerede i gang med planleggingen av årets hageprosjekter. De aller fleste starter sesongen med å klippe hekken, rake plenen og gjødsle, men etter dette står de noe litt større prosjektene for tur. Veldig ofte betyr dette at en ny platting eller terrasse skal stå klar til sommeren. Med dette kommer ofte spørsmålet om man trenger å søke kommunen om lov til å bygge terrasse i egen hage.

Slik er reglene nå

- Bare så det er sagt, så er det ikke noen helt ny forskrift om akkurat dette. Men vi opplever at ikke alle har fått med seg de nyeste reglene, som er fra 1. mai i 2021, sier Thore Fossheim hos hagestueleverandøren Grønt Fokus.

- Mange kontakter oss og spør om hvor mye vekt en terrasse kan tåle, og da fanger vi ofte opp at de ikke er klar over de siste reglene som jo er to år gamle, fortsetter Fossheim videre.

Det mange ikke vet er at man kan bygge en terrasse på inntil 1 meters høyde og ha et tilhørende rekkverk med høyde inntil 1,2 meter, uten å måtte søke. Tidligere var den søknadsfrie terrassehøyden bare 0,5 meter. Men det er også andre forutsetninger som må oppfylles og det er at terrassen må ha en avstand til nabogrensen på minst 1 meter og ikke stikke lenger ut fra egen fasade enn 4 meter.

Ingen nabovarsling

Hvis du kan bygge en terrasse innenfor dette regelverket, så er ikke bare tiltaket fritatt for søknadsplikt, men det kreves heller ingen nabovarsling eller søknadsgebyr. Det blir dermed både enklere og rimeligere å bygge seg en ny terrasse i egen hage.

- Men vær oppmerksom på at terrassen ikke kan være overbygd. Da må du fremdeles søke, forteller Fossheim.

Det er også slik at den som bygger har ansvaret for at terrassen er i samsvar med gjeldende bestemmelser og ikke i strid med kommune- eller reguleringsplaner. Er man i tvil bør man ta en telefon til kommunen og forsikre seg om at terrasseprosjektet virkelig er søknadsfritt.

Kommunen må få beskjed

Etter at terrassen er ferdig og klar, står sommeren for døren og det er på tide å nyte fruktene av innsatsen. Men en ting gjenstår, og det er å informere kommunen om prosjektet senest fire uker etter ferdigstillelsen. Dette gjelder selv om du har oppført en søknadsfri terrasse.