I noen av landets kommuner har kritiske røster hevet seg mot den omfattende hyttebyggingen. Arealdisponeringen er i hovedsak et lokalt, kommunalt anliggende. Hyttebyggere forventer på sin side at produsentene tilbyr miljøøkonomiske hytter, eller ”grønne hytter” som de ofte blir kalt.

- De er i økende grad opptatt av fotavtrykket hyttene setter i naturen. Det skal være null eller minst mulig. Dessuten krever de energieffektivitet. Å være ”sjølberga” med strøm – så langt det er mulig - er for mange et viktig mål, sier messearrangør Per Levik.

Små hytter i vinden

Utstillere på messen møter forventningene på ulike måter. De kommende dager vil blant andre Hedda Hytter, Sikom og Miljøtak i fellesskap vise hvordan kravet om mer energigjerrige hytter kan bygges. 

Mindre fritidsboliger er i vinden, og et interessant innslag under Hyttemessen er utvilsomt de små ”rullende husene” fra Mikrohus og Vagabond. Men de tradisjonelle hytteprodusentene har også så godt som alle smarte, arealeffektive modeller å by på.

IMG_3184
Møbler og øvrige Interiørprodukter har en bred plass i årets hyttemesse på X Meeting Point.n bred plass

Interiør og utekos

Det er ikke bare ”hardware”  det handler disse dagene. Innslagene av møbler og andre interiørartikler er stort under vårens hyttemesse.  Utekos er også noe som alltid opptar hyttefolk. Utvalget av robuste utemøbler er omfattende.

IMG_3212
Hørt om røykfri, vedfyrt bålpanne? Dette er siste nytt for bålpanneentusiaster, forteller Rune Østgård, Espegards daglige leder.

Bålpanne-nytt

Bålpanneentusiastene kommer til å forbauses over siste skrik på dette området. Espegard introduserer nemlig  noe så oppsiktsvekkende som tilnærmet røykfrie og rentbrennende bålpanner. Nye modeller er fra bunnen av konstruert for å gi størst mulig   effekt av veden og minst mulig røykplage for de som sitter rundt.

Vel så interessant er den rentbrennende innsatsen som Espegard har utviklet for sine gamle bålpanner. Den kan lett settes på plass i den bålpanna du allerede har.

De rundt 200 utstillerne dekker omtrent alt som etterspørres blant det hytteinteresserte publikumet.