senterpartiet2

Finanspolitisk rådgiver Geir Indrefjord  beklager og tror noen kan ha lagt de aktuelle epostene i feil mappe. 

Eiendomsskatt

Når det gjelder eiendomsskatt, skriver han at partiet generelt er imot denne skatten, men at han innser at kommuneøkonomien kan være så dårlig at den er nødvendig. Derfor vil partiet styrke kommuneøkonomien slik at eiendomsskatt skal være unødvendig, hevder han.

Han innrømmer også at det er spesielt vanskelig å taksere verdien på fritidseiendommer og ønsker en likebehandling med andre typer eiendommer.

Kommer tilbake til de andre sakene

Siden svarene fra de andre partiene er filtrert gjennom hytteforbundets Mathias B. Dannevig, ser vi det riktigst at han også vurderer Senterpartiets svar sett gjennom sine hyttebriller.

Vi vil derfor komme tilbake med Dannevigs vurdering av hva Senterpartiet har å by hyttefolket.

Hva med Venstre?

Så gjenstår det å se om også Venstre, som det eneste partiet som nå ikke har svart, også kommer på banen.

Her er forresten de tidligere artiklene vi har skrevet om spørreundersøkelsen:

Det ideelle hyttepartiet fins ikke.

Klare politiske skillelinjer når det gjelder festetomter.

Eiendomsskatt.

Vannskutere.

Boplikt.

Politisk uvitenhet om viktige hyttespørsmål.