Foto: Sondre Dahle/NINA

Når vi bruker begrepet mygg, tenker de fleste av oss på det ekspertene kaller stikkmygg, og det er nettopp disse det dreier seg om nå. Og det er mange av dem; så mange som 38 arter er registrert i Norge. Men hvor mange av dem er fortsatt her, og har det dukket opp nye? Det er ikke rart forskerne spør, for kunnskapen vår er stort sett basert på et doktorgradsarbeid Leif Reinhardt Natvig gjorde i 1948.

Under radaren?

I materialet hans mangler tre arter som hadde vært registrert tidligere. Men det kan jo hende de har gått under radaren i mer enn sytti år og at de dukker opp hos deg. Og siden mygg bare er mygg for de fleste av oss, er det utrolig store deler av landet vårt som ikke er saumfart. Så det dukker nok om noe nytt og spennende.

Uoppdagede myggområder

Flere fjellområder i Sør-Norge, hvor det ganske sikkert er endel hytter, er blant områdene Natvig ikke undersøkte. Likedan Vestlandet. En annen viktig årsak til at det dukker opp nye arter, er at det er blitt varmere. Dermed trekker nok også mygg nordover.

DNA-analyse

Natvig måtte nøye seg med lupe og mikroskop. Nå kan forskerne nyttiggjøre seg DNA-analyser. Dette vil gjøre det mulig å skille arter som ser like ut og dermed trolig øke artsantallet ytterligere.

Har en nytteverdi

På bildet øverst i artikkelen, som vi har hentet fra hjemmesidene til Norsk institutt for naturforskning, ser vi en fuglemygg, som for det meste suger blod fra fugler. Denne kan overføre virussjukdom.

Ved å bidra til NorBite-prosjektet, gir du forskerne mer innsikt i hvor de blodsugende små skapningene finnes og hvordan risikobildet for insektbårne sjukdommer er idag og kan bli i framtida.

Myggene er forøvrig ikke farlige i seg selv. Men de kan altså spre sjukdommere fra individ til individ.

Send inn

Ifølge NRK er det mer enn tjue tusen myggfeller rundt om i hytter og hus. I et intervju med Sondre Dahle i NINA oppfordres det til å ta kontakt, så vil du få tilsendt en egnet boks fra NINA. Du vil få dekket utgifter til porto etc.