- Forbrukeren sitter med makten; ingen etterspørsel, intet svart arbeid. Derfor er det viktig at de er sitt ansvar bevisst og tar velinformerte valg, fastslår konstituert skattedirektør Eve Bergli.

Skjermbilde 2020-10-30 kl
Konstituert skattedirektør Eve Bergli vil at forbrukerne skal gjøres i stand til å handle hvitt når de skal bygge eller pusse opp. (Foto Andreas Vatnøy, Skatteetaten)

Nettopp dette er det tettpå:-prosjektet søker å løse. Skatteetaten ringer privatpersoner som har sendt byggesøknad eller kjøpt bolig eller hytte og tilbyr veiledning rundt hvordan de kan sikre seg at håndverkeren driver seriøst. Etter samtalen oversendes en veileder med utfyllende informasjon.

Tettpå:-satsningen er et samarbeidstiltak på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen og forbrukernes interesseorganisasjoner.  

Positive tilbakemeldinger

Det var i 2016 Skatteetaten først lanserte pilotprosjektet tettpå:Trondheim. Siden er satsingen utvidet til ytterligere 10 kommuner, og så langt har 12.000 forbrukere blitt kontaktet. 

Tilbakemeldingene er svært positive og 3 av 4 forbrukere sier til Skatteetaten at de vil gjøre nærmere undersøkelser før de velger håndverker. 

- Vårt inntrykk er at de fleste forbrukere ønsker å bruke seriøse håndverkere, men tilbakemeldinger viser at mange opplever det som krevende og flere er usikre på hva de skal se etter – derfor er de også positive til at vi ringer, sier Bergli.

Omsetter for milliarder

Årlig omsetter privatmarkedet i byggebransjen for om lag 150 milliarder kroner. For velferdsstaten har det stor betydning at dette ikke skjer svart. Unndragelse av skatter og avgifter rammer også kommunenes økonomi.

Jeg er svært glad for at vi nå får med oss enda flere kommuner i dette viktige arbeidet i kampen mot den svarte økonomien, sier Bergli.

Også byggenæringen har siden oppstarten vært svært positive til tettpå:-satsningen.         

- BNL mener det er viktig at kommune deltar aktivt i kampen mot svart arbeid og arbeidslivskriminalitet. Tettpå: er et godt tiltak som kan bidra til at forbrukere tar mer informerte valg. Dette vil komme både forbrukerne og de seriøse bedriftene til gode, sier administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening.

Kort om tettpå:

  • Forankret i regjeringens strategi om arbeidslivskriminalitet.
  • Formålet med tettpå: er å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen.
  • Fungerer som en markedskanal og los for forbrukere i bygge- og oppussingsmodus.
  • Veiledere ringer til privatpersoner som har søkt om byggetillatelse eller som har kjøpt bolig- eller fritidseiendom for å informere om hva de bør sjekke, og hvor de gjør det.
  • Forbrukerne får også vite om hva slags plikter og rettigheter de har.
  • Samarbeidspartnerne i tettpå: Skatteetaten, Arbeidstilsynet, politiet, NAV, Direktoratet for Byggkvalitet, Forbrukerrådet, Huseiernes Landsforbund, Byggenæringens Landsforening, Fellesforbundet, Finans Norge, Norges Eiendomsmeglerforbund, Norsk takst, Samarbeid mot svart økonomi – SMSØ (LO, NHO, YS, Unio, KS og Skatteetaten).
  • Tiltaket gjennomføres i flere kommuner i Viken, Agder, Vestfold, Telemark og Trøndelag.