Flere trevarer har doblet seg i pris på mindre enn et år. Nå kommer altså en ny økning, som vil svi  blant annet for de mange hyttebyggerne. Likevel virker det ikke som om økningen har påvirket etterspørselen i særlig grad.  Etterspørselen er fortsatt rekordhøy og aktiviteten stor omkring på byggeplassene.

Prisene på byggevarer er vanligvis blitt justert et par ganger i året - 1. april og 1. oktober. Dette året har bransjen justert flere ganger, senest 1. juni – og nå altså enda en økning fra neste uke.

Bakgrunnen er sammensatt. En forklaring er amerikanske oppkjøpere som har hamstret store mengder materialer fra europeiske trelasttilvirkere etter at hjemmeproduksjonen er blitt hemmet av barkbilleangrep.

Koronapandemien har dessuten utløst stor byggeaktivitet med mange byggeprosjekter hjemme og på hyttene rundt om.