Med høye strømpriser og kalde temperaturer er vedfyring et rimelig og hyggelig alternativ som flere nordmenn tyr til.

Søndag 2. oktober markeres Vedfyringens dag for fjerde gang. Dagen er til for å fremme kosen og hyggen som nordmenn forbinder med vedfyring, men eksisterer også for å belyse viktigheten av vedfyring som et beredskapstiltak i Norge. Med rekordhøye strømpriser velger flere nordmenn å fyre med ved. Halvparten av befolkningen fyrer daglig med ved og fire av fem fyrer minst én gang i uken. 

– Nordmenn elsker vedfyring og mange fyrer jevnt i ildstedet gjennom vinteren, men vi ser i år at flere har begynt å fyre tidligere på grunn av de høye strømprisene. Det er en viktig alternativ oppvarmingskilde for mange nordmenn, og en av fem har vedfyring som hovedoppvarmingskilde, sier Brede Børud, styreleder i Norsk Varme.

To år med pandemi førte til at mange nordmenn pusset opp hjemme, og mange valgte å blant annet investere i drømmeildstedet. Ifølge undersøkelsen til Norsk Varme, fikk 340.000 boliger ny vedovn de siste to årene. Samme undersøkelse viser også at rundt 700.000 nordmenn bor i et hjem med et ildsted som bør byttes ut.

– Det er gledelig at så mange nordmenn har et ildsted og ser verdien av det, men vi ser også at mange flere burde bytte ut det gamle ildstedet med et nytt, rentbrennende et. De nye ovnene slipper ut nær 90 prosent mindre partikler enn de gamle – og gir dobbelt så mye varme per kubbe, forteller Børud.

Men nordmenn er ikke kun glade i å fyre inne; 30 prosent har også bålpanne for utendørs fyring. Det kommer frem av undersøkelsen at vi bruker bålpannen når vi skal kose oss ute, for å lage mat eller når vi har besøk.

Norge er avhengig av vedfyring

Vedfyring eksisterer ikke bare for oppvarming og kosens skyld, det er også god beredskap. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap peker på dette som en av de mest nødvendige oppvarmingsmulighetene. Norge er nemlig avhengig av vedfyring for at strømnettet ikke skal bryte sammen på de kaldeste dagene. De aller fleste varmepumpene som er i bruk i Norge takler ikke sprengkulden, og gir liten effekt allerede ved 8-10 minusgrader. Hvis strømmen går, er det også kun vedfyring som kan holde oss varme over flere dager.

Slik får du fyr i ildstedet

  1.  Bygg bålet riktig

Bruk tørre vedkubber nederst, og en blanding av opptenningsved og to-tre opptenningsbriketter øverst. Tørr ved er å foretrekke av to grunner. Ikke bare brenner fuktig ved dårlig, men fuktig trevirke avgir også mindre varme, siden mer av energien går med til å fordampe fuktigheten i veden i stedet for å varme opp rommet. Tørr ved veier lite og har dype sprekker. Om du slår to kubber mot hverandre skal det høres ut som når et balltre treffer en ball. Tørr ved er også mest miljøvennlig.

  1.  Tenn fra toppen

Opptenning fra toppen gir raskere oppvarming, bedre trekk i ovnsrør og skorstein, mer

oksygen til flammene og høyere temperatur. Flammene på toppen sørger for å varme opp kubbene under. Opptenningsbriketter gjør at opptenningsveden på toppen tar fyr raskere, dermed unngår du unødvendig røyk i opptenningsfasen. Treg opptenning og lav temperatur øker svevestøvet, og det vil vi unngå.

  1.  Sørg for nok luft

Nok luft er viktig. Åpne alle ventiler i ovnen, og sett gjerne døren på gløtt i fem minutter til det brenner godt. Kjøkkenvifte og ventilasjonsanlegg som drar luft ut av huset kan redusere trekken i skorsteinen. Etter rundt 15 minutter er ildstedet varmt nok til at du kan regulere ventilene ned. Det er viktig å ikke stenge spjeldet så mye at flammene dør ut. Veden skal alltid brenne med synlig flamme.

  1.  Ren ovn gir best fyring

Det er lurt å ha ren ovn for å få best mulig fyring. En ren vedovn brenner mer effektivt og renere, samtidig som den gir finere innsyn. Sot isolerer mye så feier du ildstedet rent får du bedre effekt og mer varme ut av fyringen din. Å fyre med store mengder papir, kartong eller liknende gir grisete ovn, mer sot og gjør også at temperaturen blir for høy, noe som kan skade ildstedet.

  1.  Ikke fyll ovnen for full

Legg inn en vedmengde som tilsvarer 25 prosent av volumet i ovnskammeret. Det gjør at du raskt får høy nok temperatur i forbrenningssonen, slik at de forurensende gassene og partiklene brennes helt opp. Dette bidrar også til at det ikke legger seg et lag med sot på ovnsglasset. Sjekk hva produsenten skriver i veiledningen før du starter.

  1.  Bruk Zalo eller annen flytende såpe for å sjekke om veden er tørr nok

Tørr ved gir best varme. Ta litt Zalo på den ene kortenden av vedkubben og blås fra den andre kortenden. Når veden er tørr, er porene i vedkubben tomme for vann. Da kan man blåse rett gjennom kubben og det dannes såpebobler på den andre siden.

  1.  Ikke tøm hele ovnen når du skal tømme aske

Det er faktisk fordelaktig å ha et tynt lag av aske igjen på bunnen av vedovnen. Laget vil isolere og beskytte bunnen og gulvet under mot høy varme, samtidig som det blir raskere varmt i ovnen.

  1.  Bruk aldri væske til opptenning i peis og ovn

Det er simpelthen farlig og kan forårsake brann og røykutvikling. Peiskubber anbefales heller ikke, da det kan føre til eksplosjon i ildstedet.

  1.  Kontroller røyken

Røyken skal være hvit, helst gjennomsiktig. Svart røyk tyder på uegnet ildsted, feil fyringsteknikk, dårlig brensel eller annet som kan gi dårlig trekk og forbrenning. Asken i ildstedet skal være finfordelt og grå.

      10. Oppbevar veden tørt

Tørr ved som lagres utendørs må beskyttes mot nedbør, men kan gjerne lagres luftig slik at vinden tørker den. Ikke pakk ved som allerede har fått mye fukt inn i plast, da blir det bare verre.