Hytteforbundet har nylig gjennomført en spørreundersøkelse blant 2000 av sine medlemmer. Bakgrunnen er de ekstremt høye strømkostnadene som rir landet og til dels hele Europa. Svarprosenten var over 50% og svarene er krystallklare, skriver hytteforbundet i en pressemelding.

På forhånd hadde NHF sendt brev til NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat og Olje- og energidepartementets (OED) hvor vårt syn ble fremmet, forteller Trond G. Hagen. Her påpekte vi særlig konsekvenser av ny nettleiestruktur.

Link til brevet her

Responsen på undersøkelsen har vært meget god og det er i grunn flere svar er noe overraskende for oss, sier Trond G. Hagen.

Eiere av fritidsboliger ønsker strømstøtte

Staten tjener ekstremt godt på denne strømkrisen og det er ikke urimelig at eiere av fritidsboliger også nå blir tilgodesett, mener hytteforbundet og peker på ulike modeller som kan tas i bruk. 

69 % av de spurte kjører ikke el-bil på hytta.

- Vi syntes også var overraskende å få vite at hele 71% svarte at den høye strømprisen foreløpig ikke ville få innvirkning på om de ville reise på hytta eller ei.

Hele 64% av de spurte vet ikke hvordan den nye nettleiemodellen vil slå ut for dem.

- Det forteller oss at nettleiemodellen er for komplisert, hvor eneste formål syntes å være å øke inntektene, sier styrelerderen.

Hyttebruken er i endring

Hyttelivet har de siste 10-15 årene fått en helt annen bruksfrekvens.

- Vi må nå ta inn over oss at hytta er en del av flerhushjemmet, og at hytta inngår i familiens budsjett og regnskap som en del av husholdningen. Derfor mener også vi at det eneste rettferdige og fornuftige å sørge for at også eiere av fritidsboliger får tilbakebetalt det de har betalt for mye, avslutter Hagen.