- Et totalforbud mot å være på hytta er unødvendig inngripende. Vi krever at karantene­forskriften endres før den eventuelt fornyes etter 1. april. Forbudet må utformes slik at det tar lokale hensyn og at det bare forbyr opphold som medfører økt smitterisiko, uttaler Bringsvor.

Påpeker urimeligheter

Hyttelaget tar dermed på sett og vis opp hansken til advokat Karstein Egeland. Her i Hytteavisen tok han nylig til orde for at det gis lempninger i forskriften som gjør at hyttefolket kan dra på hytta i påskeferien. Mens Egeland framsatte en rekke konkrete forslag, påpeker Hyttelaget det smått meningsløse i at forskriften som nå foreligger, gjør det forbudt for folk fra Lillehammer å dra på hytta på Sjusjøen, mens det er greit om de har hytte på Nordseter. 

Skilles ikke mellom kommuner

Hyttelaget reagerer på at det ikke skilles mellom små, sårbare hyttekommuner og bykommuner med stor helårsbefolkning og eget sykehus. Det skilles heller ikke mellom ski-inn/ski-ut hytter midt i alpinbakken, en moderne hytte med bilvei helt frem eller en hytte langt inne på vidda hvor hjelpen må komme med helikopter.

- Når vi kommer til påske, har hele befolkningen vært gjennom en tre uker lang periode med smitteverntiltak, svært mange i hjemmekarantene. Risikoen ved å reise på hytta, vil være lavere for flere av oss enn den var for bare en eller to uker siden. Svært mange av landets hyttekommuner vil være i god stand til å ta mot friske hyttegjester som kommer rett fra karantene, sier Bringsvor.

Grense på 25 mil?

- Hadde det ikke vært mer fornuftig å sette en grense om hytta ligger mer enn 25 mil fra bostedet og fastlegen, spør generalsekretæren. Han slår fast at et totalt forbud for alle kommuner, alle hytter, alle familier, alle situasjoner koster mer enn det smaker.