Det første daglig leder Kolbjørn Mohn Jenssen i Mycoteam påpeker er takutspringet. Eller, rettere sagt, det manglende takutspringet.

Han mener at bare så lite som tjue, tredve centimeter gir en god beskyttelse av fasaden. Men hvis det mangler og vannet får renne nedover veggene, er det mye større fare for råteskader. Faktisk er det sånn, påpeker han, at mange av dagens nye hytter og hus begynner å råtne etter tre til fem år.

Får ikke tørke opp

Sopp- og råteeksperten peker også på et annet problem, som nok også til en viss grad vil gjelde bygninger med takutstikk, i alle fall hvis det ofte regner vannrett. Det er at tette og godt isolerte hytter og hus ikke slipper ut særlig mye varme.

Dette er selvfølgelig supert for varmeøkonomien og for CO2-regnskapet, men det betyr også at kledningen i mange tilfeller holder seg fuktig over lang tid, da varmen innenfra i dårligere isolerte bygninger bidrar til god tørke.

Snill, men dårligere maling

Treteknolog Lone Ross Gobakken ved NIBIO er også intervjuet. Hun minner om at den mer miljøvennlige malingen som selges idag, mangler flere miljøskadelige soppdrepere. Dette er selvfølgelig bra for miljøet, men mindre heldig for ytterkledningen.

Og så er det mange som velger ubehandlet tre som kledning. Dette er, ifølge Gobakken, krevende, fordi det krever mye mer av både materialene og arbeidet.

– Kjerneved er ikke kjerneved

Kolbjørn Mohn Jenssen i Mycoteam hevder at kjerneved ikke nødvendigvis er det. Han sier at han har sett mange hus der tredve prosent av kjernevedbordene egentlig er yteved, som er mye dårligere. Og i kombinasjon med manglende takutstikk vil det gå dårlig i løpet av få år.

takutspring2
Takutstikk bidrar til å beskytte ytterkledningen.

Mer værutsatt

Det er blitt et tøffere klima med mer vind og nedbør. Og om ikke dét er nok, gjemmer vi ikke bort hverken helårsboligene eller hyttene våre i terrenget lenger. Nei, vi bygger der hvor utsikten er best, og dermed også mest værutsatt.

Jenssen synes det er for lettvint å skylde på klimaendringene. Materialvalg maling og arkitektur bidrar til at fasadene tåler mindre enn tidligere.

Så, har vi gjort valg som i ettertid viser seg ikke å være helt optimale, må det vel bety at det krever mer vedlikehold.

Forresten: Ikke glem å male endeveden på kledningen.