Rådene er klare:

- I områder med harepest bør man ikke drikke vann direkte fra bekker og andre vannforekomster, unngå å bli slikket av hunder som har vært i kontakt med selvdøde eller syke harer og smågnagere, samt å følge rådene til Folkehelseinstituttet om sikring av brønner og oppkommer, sier vilthelseansvarlig Knut Madslien ved Veterinærinstituttet.

Du kan bli smittet

Mennesker kan smittes av harepest og det er ikke uvanlig, spesielt i smågnagerår.

Folkehelseinstituttet opplyser videre at den viktigste smittekildne for mennesker i Norge synes å være lokale drikkevannskilder (brønnvann) som er forurenset med kadaver eller ekskrementer fra smittede smågnagere.

En annen mulighet for smitte er at hunder og katter kan overføre den vied slikking, dersom de nettopp har bitt på et sykt eller dødt dyr som har harepest. Mygg og flått kan også overføre smitte fra dyr til mennesker.

Det tar vanligvis tre til fem dager fra mennesker blir smittet til de blir syke. Mennesker får vanligvis influensalignende symptomer. Harepest hos mennesker kan behandles effektivt med antibiotika.

Hold bikkja unne døde harer og smågnagere

- Kjæledyr og husdyr regnes som relativt lite mottagelige, men Madslien sier at hunder som smittes av harepest får  feber og liten matlyst i noen dager. Imidlertid blir de vanligvis ikke alvorlig syke, og symptomene er som regel forbigående.

Han oppfordrer kjæledyreiere til, i den grad det er mulig, å unngå å la disse spise eller snuse på døde smågnagere og eller hare.

Hvordan kan du se at haren er syk?

Typisk for syke harer, er at de beveger seg tregere enn normalt, men rett etter at de er smittet kan de virke friske.

Hare og smågnagere kan bli svært syke og dør vanligvis etter noe dager, hvis de blir smittet av harepest.

Er du harejeger? Husk at sykdommen kan smitte når du slakter.