Etter kommunevalget har en rekke politikere, i tillegg til blant annet Hytteavisen, fått epost som mer enn antyder at saksbehandleren skal ha begått ulovligheter da han for noen år siden gikk inn for at eiendommen ikke kunne gjøres om fra helårs- til fritidsbolig. Et flertall av kommunepolitikerne fulgte innstillingen.

Dette er eposten:

- Kjære politikere
Er dette noe som dere politikere kan være bekjent av?
Er det noen av dere som vil ta tak i dette?
Kreves det en intern gransking eller en politianmeldelse?

- En ikkesak

Politikere Hytteavisen har vært i kontakt med, synes påstandene som blir framsatt mot saksbehandleren, er svært drøye og karakteriserer det hele som en ikkesak, noe de har flere grunner til.

Den ene er at saksbehandleren, som nå er overingeniør i kommunen, gjorde en snekkerjobb på den aktuelle eiendommen for rundt et kvart århundre siden. Da var han selvstendig næringsdrivende. Jobben ble gjort for den daværende eieren, som de nåværende eierne har arvet eiendommen fra.

Videre ble saksbehandlerens habilitet vurdert politisk og funnet i orden da saken ble behandlet politisk.

Og for å være helt på den sikre siden, klagesaken ble behandlet i 2013, var kommunalsjefen i teknisk etat selv saksbehandler.

Til slutt ble vedtaket godkjent av Fylkesmannen i Vestfold.

Sår tvil om saksbehandlerens hensikter

I henvendelsen til politikerne vises det til en epost saksbehandleren har fått fra Lars M. Haugen:

- Kjære Harald Svendsen

Jeg representerer Berit Aarnes som er kopiert på denne mail og som er en av tre arvinger til eiendommen omtalt i artikkelen nedenfor.

Berit Aarnes har en klar erindring fra et møte med deg på eiendommen i forbindelse med snekkerarbeider du utførte. I den sammenheng uttalte du til Berit Aarnes at «her skulle jeg gjerne bodd». Mao så hadde du en personlig interesse for å overta eiendommen.

Jeg leser fra Hytteavisen at du har vært saksbehandler i Tjøme kommune på denne saken to ganger. Kan det være at dine personlige ønsker har ødelagt for en uavhengig og korrekt saksbehandling?

Det er altså denne påstanden som de tidligere nevnte politikerne mener går langt over streken.

Advokatklage

Den nesten tre år gamle artikkelen i Hytteavisen, som det vises til, gjelder en klage fra Jarle W. Holstrøm i advokatfirmaet Hovind AS, som var advokat for eierne. Det ble blant annet pekt på at overingeniør Harald Svendsen hadde vært saksbehandler i saken i to omganger. Det hevdet advokaten var uheldig, siden Svendsen tidligere hadde utført byggearbeider på huset.

Ifølge opplysningene som vi har fått, var dette på 1980-tallet.

Her kan du lese artikkelen.

Et par tidligere forsøk på å komme unna boplikten

Avhengig av at boplikten oppheves

Da de blå/blå overtok regjeringsmakta etter stortingsvalget for to år siden, kunne det se ut som at de ville oppheve boplikten i hele landet. Men det fikk de ikke Venstre og KrF med på.

Dermed er den eneste muligheten for dem som ikke liker boplikt, at kommunene selv opphever den.

Det er det neppe flertall for  i det nyvalgte kommunestyret.

Hva skjer etter kommunesammenslåingen?

Mest sannsynlig slås Tjøme og Nøtterøy sammen til én kommune i løpet av et par års tid. Dette synes det å være flertall for både blant politikere og befolkning i Tjøme kommune.

Det synes like klart at det politiske flertallet vil arbeide for at boplikten beholdes i den nye kommunen.

Så spørs det bare hva som skjer på sikt i en sammenslått kommune der dagens Nøtterøy er vesentlig større enn Tjøme.

Nøtterøy kommunestyre vedtok i 2012 å avskaffe boplikten på Veierland, som ligger i kommunen, på tross av at et flertall av innbyggerne på øya fortsatt ønsket boplikt.