Medlemsbladet mener Høyres svar kan stå som eksempel på en kunnskapsløshet som stort sett gjelder alle partiene. I Høyre har de nemlig ikke registrert at Sivilombudsmannen har karakterisert tilstandene som manglende rettsikkerhet for dem som rammes av uriktige avgifter. Heller ikke at disse hytteeierne har null klagemulighet. Og Høyre tror at Forbrukerombudet kan hjelpe. Og at kommunale klagenemder kan anvendes i avgifts- og skattespørsmål Et slikt svar får artikkelforfatteren til å ta fram utropstegnet.

Instinktivt svar fra Frp?

Svarene fra de andre partiene oppfattes ikke som noe særlig bedre. Arbeiderpartiet nøyer seg med å ha «tillit til kommunene». Hytte & Fritid er ikke helt overbevist når de gir Frp en litt høyere karakter enn de andre siden de har mistanke om at partiet bare av rent instinkt lukter at det kan gjemme seg et problem i og med at spørsmålet er stilt.Så konklusjonen blir at det «nærmest hersker total kunnskapsløshet om dette spørsmålet i vårt politiske miljø».

Savner svar fra Senterpartiet

Den samme likegyldigheten oppfattes også når det gjelder spørsmålene om innføring av konsultasjonsordninger for hyttefolk som ikke har stemmerett i kommunene, og at hyttefolket må regnes med når offentlige tjenester skal bemannes. Her trekkes politiet fram som et eksempel, og svarene er stort sett at «vi mener alt vil gå bra som det er». Her kunne nok Senterpartiet kommet godt ut, men det hjelper jo ikke stort når de ikke har svart.

Senterpartiet kunne trolig også fått noen «poeng» i spørsmålet om økonomisk kompensasjon til hyttekommuner fordi det kan være en ekstra belastning som en stor hyttebefolkning i perioder kan føre med seg.

De andre partiene svarer unnvikende og lite konkret og er stort sett fornøyd med situasjonen slik den er idag, med et ørlite pluss for SV og KrF.