Telen skriver at noen grunneiere ikke tillater motoriserte løypemaskiner over eiendommene sine på de vilkårene som nå foreligger, og det har oppstått store «hull» i løypenettet, til fortvilelse for berørte hytteeiere.

Les: Tuddals gode hytterykte kan ryke.

Hytteeiere ønsker tvang

De berørte hytteeierne har krevd «inngrepsløyve», etter Friluftslovens paragraf 35, men kommuneadministrasjonen anbefaler altså ikke å gjøre det. Så spørs det hva politikerne lander på i morgendagens møte.

Satser på frivillige løsninger

Rådmannen er ikke uenig i at det er behov for å koble sammen løypenettet rundt Flugonfjell med det resterende løypenettet i Tuddal. Men mener at tvang ikke vil dempe konfliktnivået.

Han mener det er bedre å bruke tid og ressurser på å utvikle løypenettet der det ikke er konflikt og understreker at konflikttraseene utgjør mindre enn tre prosent av det totale løypenettet, hvor det er inngått frivillige løsninger.

Rådmannens innstilling til kommunestyret blir derfor:

1. Hjartdal kommunestyre gir ikkje inngrepsløyve etter friluftslovens §35 for følgjande trasear: a. Grimestul – Fågerlii b. Haugestul til Grimstul c. Russmarken til Langetjønnstulen

2. Inngrepsløyve etter friluftslovens §35 for traseen Fekjane til Langetjønnstulen er ikkje lengre nødvendig då det er komen til ei frivillig løysing.

– Ekstremt dårlig løsning

– Den frivillige løsningen som er valgt for å binde sammen skiområdene Flugonfjell og Gaustaråen er en ekstremt dårlig løsning for oss, mener Tone Beate Hetland, leder for Flugonfjell Hytteforening i en annen artikkel i Telen.

Hun påpeker at traseen er bratt, svingende og krevende, og også mye lenger. Hun mener den ikke er egnet for barn og eldre.

– Kommunen innser ikke alvoret i situasjonen

– Jeg leste innstillingen – med tristhet, sier hun. Men hun er ikke overrasket.

– Vi har sånn sett mistet tiltroen til denne kommunen for lenge siden. Vi er skuffet over at de ikke anbefaler å bruke muligheten for inngrepsløyvet etter Friluftsloven. Hele hensikten med den er jo nettopp å sikre tilgang for allmennheten. Det som nå ligger på bordet, er ikke bra nok for oss, sier Hetland.

Hun hevder at kommunen ikke innser alvoret i situasjonen. – Den skulle tatt ansvar for lenge siden. De kan ikke si ja til en massiv hytteutbygging – uten å tilrettelegge for hytteturisme. Og i denne tilretteleggingen ligger et sammenhengende og forutsigbart løypenett. Ingen i dag kjøper hytte til flere millioner kroner uten å ha et skiløypenett, mener lederen for Flugonfjell Hytteforening i en kommentar til Telen.