Med reiserestriksjoner og smittefrykt ser Europas største utleier nå et helt nytt booking-mønster til de norske hyttene.

– Bestillingene fra nordmenn har økt med over 20 prosent for høstferien i uke 40 og 41, sammenlignet med samme periode i fjor. Allikevel blir det færre hytteturister samlet sett, fordi antall utenlandske gjester synker, sier Pia Buen, Country Manager for Novasol.

Utlendingene står vanligvis for den største andelen av bestillingene. Nå er ankomstene deres midlertidig halvert.

Hytte i Vrådal
Bestillingene fra nordmenn som vil leie hytte i eget hjemland er på rekordnivå. For høstferieukene er veksten over 20 prosent. (Foto: Novasol)

Tror på økt etterspørsel

Novasol har rundt 1700 norske hytter under forvaltning. I høstferien ser belegget på disse foreløpig ut til å bli rundt 30 prosent lavere enn i fjor.

– Trenden de siste ukene har imidlertid vært svært positiv, med økning i bookingene fra norske gjester på over 100 prosent. Mange bestiller sent, så situasjonen ser stadig bedre ut, sier Buen.

På lengre sikt håper Novasol at bestillingene fra nordmenn vil holde seg på et høyt nivå også etter pandemien, samtidig som de utenlandske hytteturistene gjenopptar Norgesferiene.

– Tilbakemeldingene tyder på at de norske gjestene har hatt gode ferieopplevelser i eget hjemland i sommer, mens hytteturistene fra utlandet gir uttrykk for at de savner Norge allerede. Derfor tror vi på et oppsving igjen neste år og i 2022.

Ønsker flere norske hytter

For 2021 ligger antall Norges-bestillinger 85 prosent høyere enn for ett år siden. Storparten av veksten skyldes imidlertid at mange har booket om ferien sin fra i år til neste år.

 

– De fleste er nok fortsatt noe avventende. Generelt tror vi tendensen til å bestille tett opp mot ønsket ankomstdato vil vedvare.

Rundt 50000 turister ferierer på Novasols norske utleiehytter årlig. Besøksvolumet tilsvarer om lag 400000 gjestedøgn.

– Den langsiktige trenden er at denne ferieformen øker i hele Europa. Derfor ønsker vi å kunne tilby flere hytter i Norge. Mange har kjøpt fritidsbolig i år, og utleie kan bli en god inntektskilde i perioder da hytta ellers ville stått tom, sier Pia Buen.