Det sier salgsingeniør Petter Blyverket i Kingspan. I det norske markedet tilbyr firmaet blant annet mindre og større renseanlegg tilpasset hytter, boliger og leiligheter hvor man ikke har tilgang til offentlig kloakk. Vi har det siste året levert ti større renseanlegg av typen BioDisc fra Tromsø i nord til Sandnes i sør. Flere er levert i dalførene på Østlandet. 

Kingspan
På Torpo skal det bygges 100 hytter i to omganger. I første fase settes det ned en BioDisc ® BM. Etter hvert som utbygging og salg går sin gang, skal det settes ned ytterligere en BM ved siden av.

Kostveit og Torpo

- Vi har det siste året levert ti større renseanlegg av typen BioDisc fra Tromsø i nord til Sandnes i sør. Blant dem som er levert i år er to BioDisc BM fullintegrerte anlegg med automatisk prøvetakingsutsyr, bakeriefjerning og GSM-varsling til Kostveit Hyttegrend og et felt med 100 hytter på Torpo. Dette produktet er framstilt spesielt for å oppfylle strenge norske miljøforskrifter og viste seg å være ideelt for disse prosjektene, sier Blyverket. Han framhever spesielt at Kingspan sin BioDisc, har et unikt patentbeskyttet gjennomstrømningssystem som er spesialutviklet for å yte optimalt under krevende forhold. 

BioDiscene er lite synlige i terrenget og på grunn av den unike renseprosessen er det meget godt egnet for bruk i sårbare områder, sier salgsingeniøren.

Kingspan 3
- Vi har det siste året levert flere store anlegg blant annet til hytteområder, forteller Petter Blyverket hos Kingspan. Flere er på gang i 2019.

Krav fra myndighetene

- Kravene til utslipp kan variere fra kommune til kommune i tillegg til at det kan avhenge av området, for eksempel hvor følsomt det er mht utslipp. Ofte må man inn med ekstra rensing for å redusere bakterieinnholdet til å tilfredsstille badevannskvalitet, forteller Blyverket. UV er her et bra alternativ som kommunene sverger til. Kommunen krever også å få tilsendt frekvente vannprøver, slik det foreskrives i Forurensningsforskriften. Da kan automatisk vannprøvetakersystem monteres. Om kunden ønsker, kan anleggene leveres med automatisk vannprøvetakingsutstyr.

- Hvordan går dere fram?

- Vi benytter lokale entreprenører/konsulenter i prosjekteringen av anlegget/utslippsarrangementet. Her velges også resipient – om det slippes direkte til vann eller til stedlige masser. Det mest vanlige er å la utslippet gå til stedlige masser. Det i seg selv har en positiv effekt på tilbakeholdelse av bakterier. Bakterietallet på utslippet avhenger av hva som kommer inn i anlegget, men normalt hat vi lave bakterietall. Bakterier knyttes som regel til slamflukt. Vi  har lite eller ingen slamflukt fra våre anlegg idet våre anlegg er utstyrt med slamreturpumper. 

Å la  vann som man tar ut i området renne ut i samme området er en vanlig framgangsmåte. Tette tanker vil kunne forrykke grunnvannsbalansen i området.

Kingspan 2
Et fullintegrert BioDisc BM renseanlegg med automatisk prøvetakingsutsyr er i år levert til Kostveit Hyttegrend.

Nyheter

I disse dager lanserer Kingspan for øvrig flere nyheter, som er tiltenkt og egnet for hytter og hyttefelt, sier Blyverket.

- Nye Kingspan Modular BioDisc containeriserte avløpsrenseanlegg er tilgjengelig for befolkningsstørrelser mellom 300 pe og 2500 pe og som en fleksibel teknisk løsning over eller under bakken. Kingspan modulbasert RBC-system er utviklet for bruk i områder med store befolkninger, forteller Blyverket. Han legger til at man utenfor strømnettet kan dekke 100 prosent av energibehovet til anlegget ved bruk av Kingspan sitt solcellepanel og derved tjene inn investeringen.