Den tid vil snart være forbi da hytteeierne kunne slippe “grått og svart” rett ut i grunnen. I Risør, som en rekke andre steder, har særlig eldre hytter kunnet legge avløp rett i bakken eller kanskje i bekken utenfor hytteveggen. Mange steder fører dette til forurensning av grunnvannet.

 

Kommer som lokal forskrift

Opprydding i private avløpsanlegg er et viktig tiltak for å følge opp vannforvaltningsplanen, mener kommunen. Aust Agder Blad skriver at pålegget vil komme ved en lokal forskrift for at kommunen skal slippe å treffe vedtak for hvert enkelt anlegg.


 

Kostbart

Fra fagfolk har avisa fått opplyst at den type minirenseanlegg det vil være snakk om, kan komme til å koste rundt 150.000 kroner for hvert prosjekt.

Bare et fåtall hus og hytteeiere vil få anledning til å etablere løsning med tett tank, eller andre varianter.