Kristian Rostad og ektefellen Christine Mowinkel har fått med seg arkitekten Espen Surnevik i prosjektet på gården sin, skriver avisa Glåmdalen. Nå om dagen venter de på tegningene fra arkitekten, som har vunnet priser for sin utforming av Våler kirke. 

tretopphytte
Foto fra tretopphytter.no

Hytter med høy komfort

Grunneierne ser for seg stilige hytter med høy standard og alle fasiliteter der oppe i tretoppen – åtte meter til værs i Gjesåsen. En stor badstue skal også settes opp i skogen i tilknytning til hyttene.

– Vi har fått innvilget byggetillatelse på to og hvis det går bra, kan det bli aktuelt å bygge flere. Vi har møtt velvilje i lokalmiljøet, sier Rostad til Glåmdalen. 

Les om tretopphytte-suksessen i Ringsaker her

Tretopphytter skyter i været

Grunneierne velger å satse på tretopphytter og turisme i stedet for å satse på gårdsdrift.

- Det er en negativ utvikling i landbruket som gjør at stadig færre kan leve som heltidsbønder. Da må vi andre prøve å tenke alternativt, sier Rostad som har sagt opp sin stilling i NRK for å drive hjemgården.

Interessen for tretopphytter ”tok av” etter at hyttene som entusiasten Frode Schei satte opp i samarbeid med Veldre allmenning i Ringsaker, viste seg å bli en gedigen suksess. I Gjerstad i Aust-Agder bygges nå den tredje hytta i furuskogen. Også i Horten er arbeidet i gang med å anlegge hytter i trærne. 

Men da det var ønske om å bygge hytte høyt oppe i ei høyspentmast, ble det  nei fra Fylkesmannen.