- Tilsagnet kom torsdag denne uka. Innovasjon Norge fant planene våre så interessante at de har gitt tilsagn om 350.000 kroner til satsingen. Det kunne ikke passe bedre, for dette kom samtidig som Hyttemessen åpnet på Hellerudsletta. Her mønstrer bedriftene for første gang under en samlende fane, sier Karianne Borchgrevink fra Valdres Næringshage. Hun er nettverkets koordinator.

5C7A5909
- Hyttemessen på Hellerudsletta vil være ett av satsingsområdene i tida som kommer, sier disse representantene for Valdres Expo. Fra venstre Karianne Borchgrevink, Hans Brandsdal og Øyvind Holden.

Nytt selskap

Valdres Expo er et helt nyetablert selskap. Formålet er å markedsføre Valdres sterkere enn det som har skjedd til nå.  Initiativtakerne vil at regionen skal bli bedre synlig og styrke sin posisjon som hyttedestinasjon i Norge. Nettverksbedriftene skyter for øvrig inn et beløp tilsvarende tilskuddet fra Innovasjon Norge.

- Det gir oss et solid grunnlag for å satse, sier Hans  Brandsdal i Høyset Panorama. Profileringen på Hyttemessen på Exporama Senteret vil være ett av tiltakene i åra framover. På sett og vis var det her det hele startet. Men fra å være konkurrenter på Hyttemessen er vi nå sammen om sette Valdres i fokus.

River skillene

Tidligere sto bedriftene i hver sin bås og var stort sett opptatt av sitt eget, mener kollega Øyvind Holden.  

- De elleve nettverksbedriftene er blitt enige om å rive veggene og arbeide sammen. På Hyttemessen blir dette veldig godt illustrert. Her er ikke en eneste skillevegg. Vi står samlet og løfter i flokk, sier han.

- Men når vi først har fått folk til Valdres, ja, så konkurrerer vi på harde livet, ler Brandsdal.

De elleve bedriftene som har stiftet Valdres Expo er Hedda Hytter, Volden i Valdres, Vaset Utbyggingsselskap, Aurdal i Valdres, Vyrk, Møbelhuset, Tveitabru Bygg, Valdres Arbeidssenter, Høyset Panorama og Grindafjell.