Tallene nå viser 49 prosent mot 51. 

Totalt viser SSB-tallene 464.000 hytter og andre fritidsbygg, noe som betyr omtrent 10.000 flere spredtbygde hytter enn hytter i felt ved utgangen av fjoråret, så trolig kommer skjæringspunktet en gang i 2020.

Flere hytter i store felt

Spredtbygd defineres som enkeltstående bygg eller samlinger med færre enn 5 fritidsbygg.

Feltene er delt inn i tre kategorier, 5-24, 25-49 over 49, og byggeaktiviteten i fjor var 

Byggeaktiviteten i 2017 har vært størst i de største fritidsbyggområdene med 50 eller flere fritidsbygg. 36 prosent av alle nybygg er i denne kategorien, mot 33 prosent i 2016. Også i kategorien mellomstore områder har andelen nybygg økt, selvom denne kategorien fortsatt er den med færrest nybygg.

Bygges mest i Oppland og Buskerud

Tre og et halvt av de ti tusen hyttene som ble bygd i 2016 og 2017 ligger i Oppland og Buskerud. Det vil si 35 prosent, mot 20 prosent av den totale fritidsboligmassen i landet. Med andre ord, andelen av den totale hyttemassen blir stadig større i disse to fylkene, og i begge ligger flertallet av alle hytter nå i felt.

Bildet øverst i saken er hentet fra Finn og viser Geilotunet, hvor siste byggetrinn nå er lagt ut for salg.

Sjusjøen på topp

Det største hytteområdet ligger likevel i Hedmark. Rundt Sjusjøen i Ringsaker kommune ligger det hele 2.100 hytter på et 4,5 kvadratkilometer stort område.

Minst ved Oslofjorden og i nord

Det var stor forskjell i byggeaktiviteten mellom fylkene i de to aktuelle årene. To områder peker seg ut med lite bygging, nemlig Nord-Norge og fylkene rundt Oslofjorden. Det siste er nok på grunn av sterke restriksjoner.