Av ANNE BAKKE SKARA/ SSB

Det ble omsatt 2 773 fritidsboliger i fritt salg på eid tomt, og 728 fritidsboliger på festet tomt. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning i fritt salg på eid tomt var 2,2 millioner, mens gjennomsnittet for på festet tomt var 1,8 millioner, viser nye tall fra statistikken Eiendomsomsetning.

Skjermbilde 2020-08-14 kl
Gjennomsnittlig kjøpesum boliger i borettslag, og bebygde bolig- og fritidsboliger på eid tomt omsatt i fritt salg