Hytteeieren ønsker å utvide hytta med fire kvadratmeter for å få plass til et vannklosett innendørs. Tilbygget synes både kommune og statsforvalter er greit, men forutsetningen er at hytteeieren på Hvaler river dagens utedo. Under samme tak har han også en bod. Det er Fredriksstad Blad som skriver om saken.

Brukes utenom sesongen

Rivingen av det beskjedne bygget noen meter fra hytta, vil ikke hytteeieren uten videre akseptere. Hvis utedoen med bod må fjernes finnes det nemlig ingen totalettmuligheter her utenom sesongen. Vannet stenges om vinteren. Hytteeieren argumenterer med at familien bruker fritidsboligen også utenom sommersesongen.

- Bruk porta potti

Kommunen foreslår at hytteeieren måtte kunne gå på do hos hyttenaboen hvis det kniper på en høstlig hyttetur. Statsforvalteren omfavner også ideen. Men i tillegg anfører statsforvalteren  at porta potti må kunne være en løsning, eventuelt et forbrenningstoalett inne i hytta.

Dermed har statsforvalteren sagt sitt siste ord i saken. Hytteeieren overveier å ta saken til Sivilombudsmannen.