De rekordhøye strømprisene har tatt helt av. Når strømprisen beveger seg rundt 2,50 øre per kilowatt i Sør-Norge, er det på tide å vurdere alternativer til oppvarming. 

Billigst - og miljøvennlig

Onsdag 13. oktober klokka 13 var den rene spotprisen 160,74 øre for Sør-Norge. Med nettleie og avgifter ga dette priser på over to og en halv krone kilowatten. Det er det høyeste noensinne. I Midt-Norge og Nord-Norge er prisen en halv krone lavere. 

Norge importerer nå også strøm. Ikke alt av dette er rent. I stikkontaktene i Norge nå, kommer ikke bare vann- og vindkraft, men også atom- og kullkraft.

Tilbake står vedfyringen, som er den klart rimeligste – og miljøvennlige. 

Vedfyring: 110 øre kilowatten

Prisen på ved er også gått opp de siste årene, men er likevel klart billigste energikilde. Kjøper man ved i større mengder – 1000-literssekker eller paller, er prisen noe over en krone per kilowatt. Selv om man kjøper 40-literssekker kommer ikke prisen på mer enn 140 øre kilowatten. I tillegg viser undersøkelser at nesten halve befolkningen har tilgang på egen ved. 

Gjennomsnittlig pris på vedfyrt energi i Norge i uke 41

60 liter bjørk kr 1,27

1000 liter bjørk kr 1,17

1500 liter bjørk kr 1,02

Forutsetninger: moderne, rentbrennende ovn.
Gjennomsnittlige handelspriser på ved i Sør-Norge, oktober 2021, ihht Norsk Ved.

Ny ovn og riktig tenning er viktig

En rentbrennende ovn er snill mot miljøet, og gir mer varme per kubbe. Det er dessuten viktig å tenne fra toppen av bålet. Det er enda bedre for miljøet og gir bedre økonomi. Mer informasjon om dette finner man på www.ektevarme.no